مداخله در بحران خودکشی- کنسل

تاریخ دوره 1395/11/08
طول دوره 8ساعت
توضیحات ساعت 8 الی 16
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر مژگان صلواتی
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 1,680,000 ریال
تخفیف --
محتوا کنسلی به خاطر پلاسکو
telegram-chanel
طراحی سایت