تربیت مربی مهارتهای ازدواج (ویژه اطلاعیه شماره 3)

تاریخ دوره 1397/04/23 الی 1397/04/24
طول دوره 16ساعت
توضیحات روز اول ساعت 18-8- روز دوم ساعت 14-8
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس --
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 0 ریال
تخفیف --
محتوا
telegram-chanel
طراحی سایت