برنامه تخصصی تربیت زوج درمانگر به روش PTC (دوره اول)

تاریخ دوره 1397/06/20 الی 1397/11/09
طول دوره 80ساعت
توضیحات این دوره باCase Presentation برگزار می شود ساعت برگزاری این کارگاه روزهای سه شنبه 16 الی 20 می باشد.
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر محمدعلی بشارت (فوق تخصص Sex Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 40,000,000 ریال
تخفیف --
محتوا برنامه تخصصي تربيت زوج درمانگر به روش PTC شامل دو الی سه دوره 20 هفته اي زوج درماني است. در دوره اول، اصول، مفاهيم و فنون زوج درماني به روش PTC، ضمن پرزنت جلسات تفصيلي درمان مشکلات و اختلافات زوجين، مشاهده نحوه به کار گيري فنون درماني و تحليل فرايندها و مکانيسم هاي زوج درماني به روش PTC؛ آموزش داده مي شوند. اين برنامه مستقيماً توسط آقاي دکتر بشارت برگزار مي شود. هدف اصلي اين برنامه، آماده سازي تخصصي و تجربي شرکت کنندگان در دوره به عنوان درمانگراني است که بتوانند روش PTC را به طور کامل و صحيح براي درمان مشکلات و اختلافات زوجين به کار بندند. اين دوره در يک بازه 20 هفته اي، هر هفته يک بعد از ظهر به مدت 4 ساعت برگزار مي شود. هر دوره تربيت زوج درمانگر PTC از 15 شهريور شروع مي شود و عمدتاً بر اساس تقويم دانشگاهي ادامه مي يابد. تذکر: گذراندن دوره کارگاه آموزشي درمان رفتاري- سيستمي- تحليلي اختلال هاي اضطرابي، وسواسي و نشانه هاي بدني (دوره هاي قبلي) يا دوره 20 هفته اي جديد برنامه تخصصي تربيت درمانگر PTC براي اختلال هاي اضطرابي، وسواسي و نشانه هاي بدني به صورت همزمان براي شرکت در اين دوره تخصصي تربيت زوج درمانگر الزامي است. توجه: برنامه دوره های بعدی تربيت زوج درمانگر PTC متعاقباً اعلام مي شود.
telegram-chanel
طراحی سایت