تربیت تسهیل گر مربیان مهارت های ازدواج

تاریخ دوره 1397/11/27 الی 1397/12/09
طول دوره 100ساعت
توضیحات ( ساعت 8-16 ) 48 ساعت بصورت حضوری و 52 ساعت بصورت غیر حضوری
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس --
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 0 ریال
تخفیف --
محتوا
telegram-chanel
طراحی سایت