تست24

نوع دوره مجازی
تاریخ دوره 1398/12/11
طول دوره 12ساعت
توضیحات تست24
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس تست تست24
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 1,000 ریال
تخفیف --
محتوا
طراحی سایت