کارگاه های درحال ثبت نام

برای اطلاع از سیلابس, ساعت و هزینه کارگاه روی نام دوره کلیک کنید.
ردیف عنوان کارگاه مدرس دوره طول دوره تاریخ دوره هزینه(ریال) مهلت ثبت نام
1 چهارمین دوره زوج درمانگری سیستمی رفتاری تحلیلی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1395/11/05 الی 1395/11/07 6,000,000 1395/11/04
2 خانواده درمانی(مثلث و مثلث سازی) آقای دکتر باقر ثنائی 8 ساعت 1395/11/12 1,680,000 1395/11/10
3 دوره 50 ساعته مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان با 50% تخفیف خانم دکتر زهره عباسی 50 ساعت 1395/11/13 الی 1395/12/18 5,000,000 1395/11/11
4 چهارمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1395/11/14 الی 1395/11/15 3,360,000 1395/11/12
5 پنجمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر تستها و ترسیم تست های زوجین خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1395/11/19 الی 1395/11/21 5,000,000 1395/11/05
6 سومین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق خانم دکتر منصوره السادات صادقی 16 ساعت 1395/12/05 الی 1395/12/06 3,360,000 1395/11/19
7 هفتمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر مهدی منوچهری 60 ساعت 1395/12/11 الی 1396/03/10 6,000,000 1395/11/26
8 دوازدهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1395/12/17 الی 1395/12/19 6,000,000 1395/11/26
9 " پنجمین دوره طرحواره درمانی " آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1396/01/17 الی 1396/01/19 5,000,000 1395/12/19
10 سومین دوره "تربیت جنسی کودک و نوجوان " آقای دکتر آرش رمضانی 16 ساعت 1396/01/24 الی 1396/01/25 3,360,000 1395/12/19
11 دوره کامل 100 ساعته CBT درمان شناختی رفتاری کودک و نوجوان با 40% تخفیف خانم دکتر زهره عباسی 100 ساعت 1396/01/24 الی 1396/04/08 12,600,000 1395/12/19
12 هفتمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1396/01/25 الی 1396/04/30 10,500,000 1395/12/19
13 ششمین دوره درمان سیستمی رفتاری تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدنی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/01/29 الی 1396/01/31 6,000,000 1395/12/19
14 دومین دوره تکنیک های Mindfulness آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1396/02/01 1,680,000 1395/12/19
15 اولین دوره تشخیص و درمان همجنس خواهی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/02/12 الی 1396/02/14 6,000,000 1395/12/19
16 مربیگری مهارتهای فرزندپروری کودکان خانم دکتر زهره عباسی 8 ساعت 1396/02/15 1,680,000 1395/12/19
17 " دومین دوره روان درمانى برای روان درمانگران " آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1396/02/21 1,680,000 1395/12/19
18 سیزدهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/02/26 الی 1396/02/28 6,000,000 1395/12/19
19 مربیگری مهارتهای فرزندپروری نوجوانان خانم دکتر زهره عباسی 8 ساعت 1396/02/29 1,680,000 1395/12/19
20 درمان ترومای جنسی درکودکان و نوجوان آقای دکتر آرش رمضانی 16 ساعت 1396/03/04 الی 1396/03/05 3,360,000 1395/12/19
21 هفتمین دوره درمان سیستمی رفتاری تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدن آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/03/09 الی 1396/03/11 6,000,000 1395/12/19
22 سومین دوره تکنیک های Mindfulness آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1396/03/25 1,680,000 1395/12/19
23 چهارمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/04/01 الی 1396/04/02 3,360,000 1395/12/19
24 هشتمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1396/04/12 الی 1396/07/03 10,500,000 1395/12/19
25 " ششمین دوره طرحواره درمانی " آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1396/04/15 الی 1396/04/17 5,000,000 1395/12/19
26 سومین دوره زوج درمانی یک جانبه (خلع سلاح همسر خودشیفته) آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/05/05 الی 1396/05/06 3,360,000 1395/12/19
27 خانواده درمانی سیستمیک(ساختاری-راهبردی-تجربه گرا) آقای دکتر آرش رمضانی 16 ساعت 1396/05/19 الی 1396/05/20 3,360,000 1395/12/19
28 پنجمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/05/26 الی 1396/05/27 3,360,000 1395/12/19
29 مداخله در خیانت های زناشویی آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/05/26 الی 1396/05/27 3,360,000 1395/12/19
30 چهارمین دوره "تربیت جنسی کودک و نوجوان " آقای دکتر آرش رمضانی 16 ساعت 1396/06/23 الی 1396/06/24 3,360,000 1395/12/19
31 پنجمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/06/30 الی 1396/06/31 3,360,000 1395/12/19
طراحی سایت