کارگاه های درحال ثبت نام

برای اطلاع از سیلابس, ساعت و هزینه کارگاه روی نام دوره کلیک کنید.
ردیف عنوان کارگاه نوع دوره مدرس دوره طول دوره تاریخ دوره هزینه(ریال) مهلت ثبت نام
1 آموزش شرکت در دوره هاي مجازي مجازی کارشناسان موسسه 1 ساعت 1399/01/16 0 1399/01/16
2 مديريت استرس در شرايط بحران مجازی آقای دکتر مهدی منوچهری 2 ساعت 1399/01/16 0 1399/01/16
3 بیست و ششمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف مجازی خانم دکتر بنفشه فرزین راد 100 ساعت 1399/01/25 الی 1399/04/17 14,840,000 1399/01/16
4 اولین دوره مداخلات طلاق ویژه کودکان مجازی خانم دکتر کارینه طهماسیان 12 ساعت 1399/01/28 الی 1399/01/29 3,560,000 1399/01/26
5 پنجمین دوره کامل 100 ساعته تربیت درمانگر کودک و نوجوان با رویکرد MCBT با 50% تخفیف مجازی خانم دکتر زهره عباسی 100 ساعت 1399/01/28 الی 1399/03/16 14,840,000 1399/01/26
6 بیست و چهارمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف مجازی آقای دکتر مهدی منوچهری 60 ساعت 1399/01/30 الی 1399/03/31 8,900,000 1399/01/18
7 چهاردهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر نیمرخ زوجین از طریق مصاحبه و تست های تخصصی مجازی خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1399/02/03 الی 1399/02/05 7,120,000 1399/02/01
8 هجدهمین دوره طرحواره درمانی مجازی آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1399/02/04 الی 1399/02/06 7,120,000 1399/02/02
9 چهارمین دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی حضوری آقای دکتر محمدعلی بشارت 80 ساعت 1399/02/09 الی 1399/04/18 42,000,000 1399/01/26
10 دومین دوره درمان شناختی رفتاری اختلال های اضطرابی و افسردگی در کودکان مجازی خانم دکتر کارینه طهماسیان 30 ساعت 1399/02/10 الی 1399/02/25 8,900,000 1399/01/26
11 دومین دوره برنامه تخصصی تربیت زوج درمانگر به روش PTC - پیش نیاز دارد- حضوری آقای دکتر محمدعلی بشارت 80 ساعت 1399/02/11 الی 1399/04/19 42,000,000 1399/01/26
12 چهارمین دوره فنون تنظیم هیجان در عمل مجازی خانم دکتر لادن فتی 16 ساعت 1399/02/11 الی 1399/02/12 4,740,000 1399/01/26
13 چهارمین دوره درمان شناختی رفتاری کمال گرایی مرضی مجازی خانم دکتر لادن فتی 16 ساعت 1399/02/18 الی 1399/02/19 4,740,000 1399/02/02
14 پانزدهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) مجازی آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1399/02/18 الی 1399/02/19 4,740,000 1399/02/02
15 دومین دوره فرزندپروری: مدیریت مشکلات رفتاری کودکان حضوری خانم دکتر کارینه طهماسیان 24 ساعت 1399/03/06 الی 1399/03/09 8,900,000 1399/02/23
16 نوزدهمین دوره طرحواره درمانی حضوری آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1399/03/22 الی 1399/03/24 8,900,000 1399/03/06
17 بیست و هفتمین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف(نیمه فشرده) حضوری خانم دکتر بنفشه فرزین راد 100 ساعت 1399/03/22 الی 1399/04/27 18,550,000 1399/03/06
18 پانزدهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر نیمرخ زوجین از طریق مصاحبه و تست های تخصصی حضوری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1399/03/28 الی 1399/03/30 8,900,000 1399/03/13
19 بیست و هشتمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف(عادی) حضوری آقای دکتر رضا مولودی 100 ساعت 1399/04/02 الی 1399/06/24 18,550,000 1399/03/20
20 دهمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری حضوری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1399/04/04 الی 1399/04/06 8,900,000 1399/03/20
21 بیست و پنجمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(نیمه فشرده) -50% تخفیف حضوری آقای دکتر مهدی منوچهری 60 ساعت 1399/04/07 الی 1399/05/05 11,130,000 1399/03/20
22 مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان حضوری خانم دکتر سارا گودرزی 32 ساعت 1399/04/19 الی 1399/04/27 11,880,000 1399/04/03
23 پنجمین دوره فنون کاربردی افزایش عزت نفس حضوری خانم دکتر لادن فتی 16 ساعت 1399/04/19 الی 1399/04/20 5,930,000 1399/04/03
24 بیستمین دوره طرحواره درمانی حضوری آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1399/04/26 الی 1399/04/28 8,900,000 1399/04/10
25 بیست و نهمین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف(فشرده) حضوری خانم دکتر سارا بنی هاشمی 100 ساعت 1399/04/28 الی 1399/05/09 18,550,000 1399/04/10
26 اولین دوره درمان متمرکز بر شفقت (CFT) حضوری خانم دکتر مهرنوش اثباتی 16 ساعت 1399/05/02 الی 1399/05/03 5,930,000 1399/04/17
27 هفدهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness) حضوری آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1399/05/09 2,970,000 1399/04/24
28 بیست و ششمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(فشرده) -50% تخفیف حضوری آقای دکتر مهدی منوچهری 60 ساعت 1399/05/11 الی 1399/05/23 11,130,000 1399/04/24
29 ششمین دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2) حضوری خانم دکتر سمیه کهدوئی 8 ساعت 1399/05/23 2,970,000 1399/05/07
30 ششمین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO) حضوری خانم دکتر سمیه کهدوئی 8 ساعت 1399/05/24 2,970,000 1399/05/07
31 شانزدهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر نیمرخ زوجین از طریق مصاحبه و تست های تخصصی حضوری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1399/05/29 الی 1399/05/31 8,900,000 1399/05/14
32 سی امین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف(عادی) حضوری آقای دکتر رضا مولودی 100 ساعت 1399/06/07 الی 1399/08/30 18,550,000 1399/05/21
33 سومین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون بندرگشتالت حضوری خانم دکتر سمیه کهدوئی 6 ساعت 1399/06/12 2,230,000 1399/05/28
34 دومین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون نقاشی آدمک و نقاشی خانواده حضوری خانم دکتر سمیه کهدوئی 8 ساعت 1399/06/13 2,970,000 1399/05/28
35 هجدهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness) حضوری آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1399/06/13 2,970,000 1399/05/28
36 بیست و هفتمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف حضوری آقای دکتر مهدی منوچهری 60 ساعت 1399/06/15 الی 1399/08/10 11,130,000 1399/05/28
37 دهمین دوره مداخلات در فرایند طلاق: مداخلات و آموزش های قبل, در حین و پس از طلاق حضوری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 16 ساعت 1399/06/20 الی 1399/06/21 5,930,000 1399/06/04
38 سی و یکمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف(عادی) حضوری متعاقبا اعلام می شود 100 ساعت 1399/06/25 الی 1399/09/25 18,550,000 1399/06/11
39 شانزدهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) حضوری آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1399/06/27 الی 1399/06/28 5,930,000 1399/06/11
40 بیست و یکمین دوره طرحواره درمانی حضوری آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1399/07/03 الی 1399/07/05 8,900,000 1399/06/18
41 ششمین دوره بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری حضوری خانم دکتر کارینه طهماسیان 6 ساعت 1399/07/08 2,230,000 1399/06/25
42 چهارمین دوره قصه درمانی حضوری خانم دکتر کارینه طهماسیان 6 ساعت 1399/07/09 2,230,000 1399/06/25
43 هفدهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر نیمرخ زوجین از طریق مصاحبه و تست های تخصصی حضوری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1399/07/09 الی 1399/07/11 8,900,000 1399/06/25
44 دومین دوره مداخلات طلاق ویژه کودکان حضوری خانم دکتر کارینه طهماسیان 12 ساعت 1399/07/10 الی 1399/07/11 4,450,000 1399/06/25
45 سی و دومین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته (نیمه فشرده) حضوری خانم دکتر لادن فتی 100 ساعت 1399/08/01 الی 1399/09/24 37,100,000 1399/06/15
46 دومین دوره آموزش مهارتهای زندگی کودکان حضوری خانم دکتر کارینه طهماسیان 24 ساعت 1399/08/06 الی 1399/08/09 11,130,000 1399/07/22
47 هفدهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) حضوری آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1399/08/15 الی 1399/08/16 5,930,000 1399/07/29
48 دومین دوره زوج درمانی شناختی هیجانی رفتاری cbect حضوری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1399/08/28 الی 1399/08/30 8,900,000 1399/08/12
49 بیست و هشتمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف حضوری آقای دکتر مهدی منوچهری 60 ساعت 1399/09/01 الی 1399/11/04 11,130,000 1399/08/12
50 سومین دوره مداخلات روانشناختی در شکست های عاطفی حضوری خانم دکتر فرشته موتابی 16 ساعت 1399/09/06 الی 1399/09/07 5,930,000 1399/08/20
51 اولین دوره مدیریت خشم در کودکان حضوری خانم دکتر کارینه طهماسیان 6 ساعت 1399/09/11 2,230,000 1399/08/27
52 دومین دوره عزت نفس در کودکان حضوری خانم دکتر کارینه طهماسیان 6 ساعت 1399/09/12 2,230,000 1399/08/27
53 اولین دوره مداخلات روانشناختی در سوگ کودکان حضوری خانم دکتر کارینه طهماسیان 12 ساعت 1399/09/13 الی 1399/09/14 4,450,000 1399/08/27
54 نوزدهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness) حضوری آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1399/09/20 2,970,000 1399/09/04
55 دومین دوره رفتاردرمانی شناختی برای اضطراب امتحان حضوری آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1399/09/21 2,970,000 1399/09/04
56 هفتمین دوره درمان خیانت زناشویی با رویکرد بینش مدار و شناختی هیجانی رفتاری حضوری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 16 ساعت 1399/09/27 الی 1399/09/28 5,930,000 1399/09/11
57 بیست و دومین دوره طرحواره درمانی حضوری آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1399/10/11 الی 1399/10/13 8,900,000 1399/09/25
58 یازدهمین دوره مداخلات در فرایند طلاق: مداخلات و آموزش های قبل, در حین و پس از طلاق حضوری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 16 ساعت 1399/11/02 الی 1399/11/03 5,930,000 1399/10/16
59 دومین دوره فرزندپروری مبتنی بر طرحواره حضوری آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1399/11/02 الی 1399/11/03 5,930,000 1399/10/16
60 هفتمین دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2) حضوری خانم دکتر سمیه کهدوئی 8 ساعت 1399/11/09 2,970,000 1399/10/23
61 سی و سومین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف(نیمه فشرده) حضوری خانم دکتر سارا بنی هاشمی 100 ساعت 1399/11/09 الی 1399/12/22 18,550,000 1399/10/23
62 هفتمین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO) حضوری خانم دکتر سمیه کهدوئی 8 ساعت 1399/11/10 2,970,000 1399/10/23
63 هجدهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) حضوری آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1399/11/16 الی 1399/11/17 5,930,000 1399/10/30
64 بیست و نهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(نیمه فشرده) -50% تخفیف حضوری آقای دکتر مهدی منوچهری 60 ساعت 1399/11/18 الی 1399/12/17 11,130,000 1399/10/30
65 هجدهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر نیمرخ زوجین از طریق مصاحبه و تست های تخصصی حضوری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1399/11/29 الی 1399/12/01 8,900,000 1399/11/14
66 یازدهمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری حضوری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1399/12/13 الی 1399/12/15 8,900,000 1399/11/28
67 بیستمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness) حضوری آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1399/12/15 2,970,000 1399/11/28
طراحی سایت