کارگاه های درحال ثبت نام

برای اطلاع از سیلابس, ساعت و هزینه کارگاه روی نام دوره کلیک کنید.
ردیف عنوان کارگاه مدرس دوره طول دوره تاریخ دوره هزینه(ریال) مهلت ثبت نام
1 بیست و چهارمین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته (نیمه فشرده) خانم دکتر بنفشه فرزین راد 100 ساعت 1398/09/21 الی 1398/10/27 18,550,000 1398/09/19
2 سیزدهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1398/09/27 الی 1398/09/29 8,900,000 1398/09/26
3 نهمین دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان خانم دکتر زهره عباسی 16 ساعت 1398/10/05 الی 1398/10/06 5,930,000 1398/09/19
4 سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر آقای دکتر محمدعلی بشارت 80 ساعت 1398/10/12 الی 1398/12/22 42,000,000 1398/09/26
5 سیزدهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1398/10/19 الی 1398/10/20 5,930,000 1398/10/03
6 دومین دوره آموزش تسهیل گری آقای دکتر مهدی منوچهری 16 ساعت 1398/10/26 الی 1398/10/27 5,930,000 1398/10/10
7 اولین دوره آموزش مهارتهای زندگی کودکان خانم دکتر کارینه طهماسیان 30 ساعت 1398/11/02 الی 1398/11/18 11,130,000 1398/10/17
8 نهمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1398/11/02 الی 1398/11/04 8,900,000 1398/10/17
9 اولین دوره فرزندپروری مبتنی بر طرحواره آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1398/11/03 الی 1398/11/04 5,930,000 1398/10/17
10 چهارمین دوره فنون کاربردی افزایش عزت نفس خانم دکتر لادن فتی 8 ساعت 1398/11/11 2,970,000 1398/10/24
11 درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن آقای دکتر رضا مولودی 8 ساعت 1398/11/11 2,970,000 1398/10/24
12 شانزدهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness) آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1398/11/17 2,970,000 1398/11/01
13 بیست و پنجمین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته (نیمه فشرده) خانم دکتر بنفشه فرزین راد 100 ساعت 1398/11/17 الی 1398/12/23 18,550,000 1398/10/30
14 اولین دوره رفتاردرمانی شناختی برای اضطراب امتحان آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1398/11/18 2,970,000 1398/11/01
15 اولین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون نقاشی آدمک و نقاشی خانواده خانم دکتر سمیه کهدوئی 8 ساعت 1398/11/24 2,970,000 1398/11/08
16 دومین دوره اجرا نمره گذاری و تفسیر آزمون بندرگشتالت خانم دکتر سمیه کهدوئی 8 ساعت 1398/11/25 2,970,000 1398/11/08
17 بیست و سومین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(فشرده) -50% تخفیف آقای دکتر مهدی منوچهری 60 ساعت 1398/11/26 الی 1398/12/07 11,130,000 1398/11/08
18 چهارمین دوره بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری خانم دکتر کارینه طهماسیان 6 ساعت 1398/11/30 2,230,000 1398/11/15
19 سومین دوره قصه درمانی خانم دکتر کارینه طهماسیان 6 ساعت 1398/12/01 2,230,000 1398/11/15
20 چهاردهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1398/12/01 الی 1398/12/02 5,930,000 1398/11/15
21 چهاردهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1398/12/07 الی 1398/12/09 8,900,000 1398/11/21
22 بیست و ششمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1398/12/12 الی 1399/03/27 18,550,000 1398/11/29
23 اولین دوره مداخلات طلاق ویژه کودکان خانم دکتر کارینه طهماسیان 12 ساعت 1398/12/14 الی 1398/12/15 4,450,000 1398/11/29
24 هجدهمین دوره طرحواره درمانی آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1398/12/15 الی 1398/12/17 8,900,000 1398/11/29
25 اولین دوره عزت نفس در کودکان خانم دکتر کارینه طهماسیان 6 ساعت 1398/12/16 2,230,000 1398/11/29
طراحی سایت