کارگاه های درحال ثبت نام

برای اطلاع از سیلابس, ساعت و هزینه کارگاه روی نام دوره کلیک کنید.
ردیف عنوان کارگاه مدرس دوره طول دوره تاریخ دوره هزینه(ریال) مهلت ثبت نام
1 نهمین دوره درمان رفتاری سیستمی تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدنی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/09/07 الی 1396/09/09 7,000,000 1396/09/05
2 " هفتمین دوره طرحواره درمانی " آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1396/09/09 الی 1396/09/11 5,760,000 1396/09/07
3 چهارمین دوره زوج درمانی یک جانبه آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/09/16 الی 1396/09/17 3,840,000 1396/08/30
4 اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت NEO با 50 درصد تخفیف خانم دکتر سمیه کهدوئی 8 ساعت 1396/09/17 960,000 1396/08/30
5 تشخیص, اموزش و درمان همجنس خواهی(پیش نیاز دارد) آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/09/21 الی 1396/09/23 7,000,000 1396/09/07
6 یازدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1396/09/24 الی 1396/12/18 12,000,000 1396/09/07
7 "بازی درمانی شناختی رفتاری" خانم دکتر کارینه طهماسیان 8 ساعت 1396/09/24 1,920,000 1396/09/07
8 دومین دوره درمان ترومای جنسی کودک و نوجوان آقای دکتر آرش رمضانی 16 ساعت 1396/09/30 الی 1396/10/01 3,840,000 1396/09/14
9 دهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر مهدی منوچهری 60 ساعت 1396/10/02 الی 1396/12/19 7,200,000 1396/09/21
10 سومین دوره مربیگری مهارتهای فرزندپروری کودک و نوجوان خانم دکتر زهره عباسی 16 ساعت 1396/10/06 الی 1396/10/07 3,840,000 1396/09/21
11 پنجمین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق خانم دکتر منصوره السادات صادقی 16 ساعت 1396/10/07 الی 1396/10/08 3,840,000 1396/09/21
12 ششمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/10/14 الی 1396/10/15 3,840,000 1396/09/28
13 " سومین دوره 50 ساعته مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان -50% تخفیف" خانم دکتر زهره عباسی 50 ساعت 1396/10/14 الی 1396/11/19 6,000,000 1396/09/28
14 مصاحبه باليني با كودك و والدين خانم سارا گودرزی 8 ساعت 1396/10/20 1,920,000 1396/10/05
15 آسيب شناسی اختلالات شايع دوران كودكی خانم سارا گودرزی 16 ساعت 1396/10/21 الی 1396/10/22 3,840,000 1396/10/05
16 ششمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی Mindfulness آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1396/10/28 1,920,000 1396/10/12
17 "چهارمین دوره روان درمانى برای روان درمانگران " آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1396/10/29 1,920,000 1396/10/12
18 دوازدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1396/11/02 الی 1397/02/31 12,000,000 1396/10/12
19 پنجمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1396/11/04 الی 1396/11/06 5,760,000 1396/10/19
20 اولین دوره تشخیص و درمان اختلال هویت جنسی (پیش نیاز دارد) آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/11/10 الی 1396/11/12 7,000,000 1396/10/26
21 "قصه درمانی" خانم دکتر کارینه طهماسیان 8 ساعت 1396/11/13 1,920,000 1396/10/26
22 ششمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/11/19 الی 1396/11/20 3,840,000 1396/11/03
23 " هشتمین دوره طرحواره درمانی " آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1396/11/26 الی 1396/11/28 5,760,000 1396/11/10
24 دومین دوره کامل 100 ساعته CBT درمان شناختی رفتاری کودک و نوجوان با 50%تخفیف خانم دکتر زهره عباسی 100 ساعت 1396/11/26 الی 1397/03/10 12,000,000 1396/11/10
25 ششمین دوره "تربیت جنسی کودک و نوجوان " آقای دکتر آرش رمضانی 16 ساعت 1396/12/03 الی 1396/12/04 3,840,000 1396/11/17
26 پانزدهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/12/08 الی 1396/12/10 7,000,000 1396/11/24
27 "مدیریت خشم در کودکان" خانم دکتر کارینه طهماسیان 8 ساعت 1396/12/11 1,920,000 1396/11/24
28 هشتمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر و ترسیم تست های زوجین خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1396/12/16 الی 1396/12/18 5,760,000 1396/12/01
طراحی سایت