کارگاه های درحال ثبت نام

برای اطلاع از سیلابس, ساعت و هزینه کارگاه روی نام دوره کلیک کنید.
ردیف عنوان کارگاه مدرس دوره طول دوره تاریخ دوره هزینه(ریال) مهلت ثبت نام
1 " پنجمین دوره طرحواره درمانی " آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1396/01/17 الی 1396/01/19 5,760,000 1396/01/15
2 سومین دوره "تربیت جنسی کودک و نوجوان " آقای دکتر آرش رمضانی 16 ساعت 1396/01/24 الی 1396/01/25 3,840,000 1396/01/21
3 دوره کامل 100 ساعته CBT درمان شناختی رفتاری کودک و نوجوان با 40% تخفیف خانم دکتر زهره عباسی 100 ساعت 1396/01/24 الی 1396/04/08 14,400,000 1396/01/22
4 هفتمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1396/01/25 الی 1396/05/20 12,000,000 1396/01/23
5 ششمین دوره درمان سیستمی رفتاری تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدنی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/01/29 الی 1396/01/31 6,870,000 1396/01/15
6 دومین دوره تکنیک های Mindfulness آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1396/02/01 1,920,000 1396/01/15
7 چهارمین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق خانم دکتر منصوره السادات صادقی 16 ساعت 1396/02/07 الی 1396/02/08 3,840,000 1396/01/22
8 اولین دوره تشخیص و درمان همجنس خواهی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/02/12 الی 1396/02/14 6,870,000 1396/01/29
9 مربیگری مهارتهای فرزندپروری کودکان با 40% تخفیف خانم دکتر زهره عباسی 8 ساعت 1396/02/15 1,150,000 1396/01/29
10 " دومین دوره روان درمانى برای روان درمانگران " آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1396/02/21 1,920,000 1396/02/06
11 سیزدهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/02/26 الی 1396/02/28 6,870,000 1396/02/12
12 مربیگری مهارتهای فرزندپروری نوجوان با 40% تخفیف خانم دکتر زهره عباسی 8 ساعت 1396/02/29 1,150,000 1396/02/12
13 درمان ترومای جنسی درکودکان و نوجوان آقای دکتر آرش رمضانی 16 ساعت 1396/03/04 الی 1396/03/05 3,840,000 1396/02/19
14 هفتمین دوره درمان سیستمی رفتاری تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدن آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/03/09 الی 1396/03/11 6,870,000 1396/02/26
15 سومین دوره تکنیک های Mindfulness آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1396/03/25 1,920,000 1396/03/09
16 چهارمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/04/01 الی 1396/04/02 3,840,000 1396/03/16
17 هشتمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1396/04/12 الی 1396/07/03 12,000,000 1396/03/30
18 ششمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر تستها و ترسیم تست های زوجین خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1396/04/13 الی 1396/04/15 5,760,000 1396/03/30
19 " ششمین دوره طرحواره درمانی " آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1396/04/15 الی 1396/04/17 5,760,000 1396/03/30
20 سومین دوره زوج درمانی یک جانبه (خلع سلاح همسر خودشیفته) آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/05/05 الی 1396/05/06 3,840,000 1396/04/20
21 سومین دوره زوج درمانی براساس غنی سازی روابط زوجین: آموزشهای قبل و بعد ازدواج خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1396/05/11 الی 1396/05/13 5,760,000 1396/04/27
22 خانواده درمانی سیستمیک(ساختاری-راهبردی-تجربه گرا) آقای دکتر آرش رمضانی 16 ساعت 1396/05/19 الی 1396/05/20 3,840,000 1396/05/03
23 پنجمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/05/26 الی 1396/05/27 3,840,000 1396/05/10
24 مداخله در خیانت های زناشویی آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/06/02 الی 1396/06/03 3,840,000 1396/05/17
25 نهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1396/06/03 الی 1396/09/10 12,000,000 1396/05/17
26 چهارمین دوره "تربیت جنسی کودک و نوجوان " آقای دکتر آرش رمضانی 16 ساعت 1396/06/23 الی 1396/06/24 3,840,000 1396/06/07
27 پنجمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/06/30 الی 1396/06/31 3,840,000 1396/06/14
28 چهاردهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/07/11 الی 1396/07/13 6,870,000 1396/06/28
29 دهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1396/07/17 الی 1396/10/11 12,000,000 1396/07/04
30 چهارمین دوره تکنیک های Mindfulness آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1396/07/20 1,920,000 1396/07/04
31 " سومین دوره روان درمانى برای روان درمانگران " آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1396/07/21 1,920,000 1396/07/04
32 چهارمین دوره مداخلات روانشناختی در خیانت های زناشویی خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1396/07/26 الی 1396/07/28 5,760,000 1396/07/11
33 هشتمین دوره درمان سیستمی رفتاری تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدنی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/08/02 الی 1396/08/04 6,870,000 1396/07/18
34 پنجمین دوره "تربیت جنسی کودک و نوجوان " آقای دکتر آرش رمضانی 16 ساعت 1396/08/11 الی 1396/08/12 3,840,000 1396/07/25
35 پنجمین دوره زوج درمانگری سیستمی رفتاری تحلیلی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/08/23 الی 1396/08/25 6,870,000 1396/08/09
36 هفتمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر تستها و ترسیم تست های زوجین خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1396/09/01 الی 1396/09/03 5,760,000 1396/08/16
37 " هفتمین دوره طرحواره درمانی " آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1396/09/09 الی 1396/09/11 5,760,000 1396/08/23
38 چهارمین دوره زوج درمانی یک جانبه (خلع سلاح همسر خودشیفته) آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/09/16 الی 1396/09/17 3,840,000 1396/08/30
39 دومین دوره تشخیص و درمان همجنس خواهی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/09/21 الی 1396/09/23 6,870,000 1396/09/07
40 یازدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1396/09/24 الی 1396/12/18 12,000,000 1396/09/14
41 "بازی درمانی شناختی رفتاری" خانم دکتر کارینه طهماسیان 8 ساعت 1396/09/24 1,920,000 1396/09/07
42 درمان ترومای جنسی درکودکان و نوجوان آقای دکتر آرش رمضانی 16 ساعت 1396/09/30 الی 1396/10/01 3,840,000 1396/09/14
43 پنجمین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق خانم دکتر منصوره السادات صادقی 16 ساعت 1396/10/07 الی 1396/10/08 3,840,000 1396/09/23
44 ششمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/10/14 الی 1396/10/15 3,840,000 1396/09/28
45 پنجمین دوره تکنیک های Mindfulness آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1396/10/28 1,920,000 1396/10/12
46 "چهارمین دوره روان درمانى برای روان درمانگران " آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1396/10/29 1,920,000 1396/10/12
47 دوازدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1396/11/02 الی 1396/12/22 12,000,000 1396/10/19
48 پنجمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1396/11/04 الی 1396/11/06 5,760,000 1396/10/19
49 اولین دوره تشخیص و درمان اختلال هویت جنسی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/11/10 الی 1396/11/12 6,870,000 1396/10/26
50 "قصه درمانی" خانم دکتر کارینه طهماسیان 8 ساعت 1396/11/13 1,920,000 1396/10/26
51 ششمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/11/19 الی 1396/11/20 3,840,000 1396/11/03
52 " هشتمین دوره طرحواره درمانی " آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1396/11/26 الی 1396/11/28 5,760,000 1396/11/10
53 ششمین دوره "تربیت جنسی کودک و نوجوان " آقای دکتر آرش رمضانی 16 ساعت 1396/12/03 الی 1396/12/04 3,840,000 1396/11/17
54 پانزدهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/12/08 الی 1396/12/10 6,870,000 1396/11/24
55 "مدیریت خشم در کودکان" خانم دکتر کارینه طهماسیان 8 ساعت 1396/12/11 1,920,000 1396/11/24
56 هشتمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر تستها و ترسیم تست های زوجین خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1396/12/16 الی 1396/12/18 5,760,000 1396/12/01
طراحی سایت