کارگاه های درحال ثبت نام

برای اطلاع از سیلابس, ساعت و هزینه کارگاه روی نام دوره کلیک کنید.
ردیف عنوان کارگاه مدرس دوره طول دوره تاریخ دوره هزینه(ریال) مهلت ثبت نام
1 نهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر مهدی منوچهری 60 ساعت 1396/07/01 الی 1396/09/25 7,200,000 1396/06/30
2 چهاردهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/07/11 الی 1396/07/13 7,000,000 1396/07/09
3 دهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1396/07/17 الی 1396/10/11 12,000,000 1396/07/15
4 چهارمین دوره تکنیک های Mindfulness آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1396/07/20 1,920,000 1396/07/04
5 تشخیص و درمان بیش فعالی (ADHD ) با ۵۰%تخفیف آقای دکتر سعید رضایی 8 ساعت 1396/07/20 960,000 1396/07/04
6 " سومین دوره روان درمانى برای روان درمانگران " آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1396/07/21 1,920,000 1396/07/04
7 چهارمین دوره مداخلات روانشناختی در خیانت های زناشویی خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1396/07/26 الی 1396/07/28 5,760,000 1396/07/11
8 اولین دوره تفسیر و گزارش نویسی نقاشی کودک, نوجوان و بزرگسال خانم دکتر بنفشه فرزین راد 8 ساعت 1396/07/27 1,920,000 1396/07/11
9 هشتمین دوره درمان رفتاری سیستمی تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدنی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/08/02 الی 1396/08/04 7,000,000 1396/07/18
10 تحلیل رفتار کاربردی (ABA ) ویژه اختلال اتیسم با ۵۰% تخفیف آقای دکتر سعید رضایی 16 ساعت 1396/08/03 الی 1396/08/04 1,920,000 1396/07/18
11 دوره ۴۰ ساعته تربیت مربی مهدکودک- ۵۰% تخفیف آقای دکتر سعید رضایی 40 ساعت 1396/08/07 الی 1396/10/17 4,800,000 1396/07/18
12 اجرا نمره گذاری و تفسیر آزمون بندرگشتالت با ۵۰% تخفیف خانم دکتر سمیه کهدوئی 4 ساعت 1396/08/10 480,000 1396/07/25
13 پنجمین دوره "تربیت جنسی کودک و نوجوان " آقای دکتر آرش رمضانی 16 ساعت 1396/08/11 الی 1396/08/12 3,840,000 1396/07/25
14 اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت MMPI2 با 50 درصد تخفیف خانم دکتر سمیه کهدوئی 8 ساعت 1396/08/11 960,000 1396/07/25
15 ششمین دوره زوج درمانگری رفتاری سیستمی تحلیلی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/08/23 الی 1396/08/25 7,000,000 1396/08/09
16 هفتمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر و ترسیم تست های زوجین خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1396/09/01 الی 1396/09/03 5,760,000 1396/08/16
17 " هفتمین دوره طرحواره درمانی " آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1396/09/09 الی 1396/09/11 5,760,000 1396/08/23
18 اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت NEO با 50 درصد تخفیف خانم دکتر سمیه کهدوئی 8 ساعت 1396/09/10 960,000 1396/08/23
19 چهارمین دوره زوج درمانی یک جانبه آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/09/16 الی 1396/09/17 3,840,000 1396/08/30
20 تشخیص و درمان همجنس خواهی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/09/21 الی 1396/09/23 7,000,000 1396/09/07
21 یازدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1396/09/24 الی 1396/12/18 12,000,000 1396/09/07
22 "بازی درمانی شناختی رفتاری" خانم دکتر کارینه طهماسیان 8 ساعت 1396/09/24 1,920,000 1396/09/07
23 دومین دوره درمان ترومای جنسی کودک و نوجوان آقای دکتر آرش رمضانی 16 ساعت 1396/09/30 الی 1396/10/01 3,840,000 1396/09/14
24 سومین دوره مربیگری مهارتهای فرزندپروری کودک و نوجوان خانم دکتر زهره عباسی 16 ساعت 1396/10/06 الی 1396/10/07 3,840,000 1396/09/21
25 پنجمین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق خانم دکتر منصوره السادات صادقی 16 ساعت 1396/10/07 الی 1396/10/08 3,840,000 1396/09/21
26 " سومین دوره 50 ساعته مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان -50% تخفیف" خانم دکتر زهره عباسی 50 ساعت 1396/10/14 الی 1396/11/19 6,000,000 1396/09/28
27 ششمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/10/14 الی 1396/10/15 3,840,000 1396/09/28
28 مصاحبه باليني با كودك و والدين خانم سارا گودرزی 8 ساعت 1396/10/20 1,920,000 1396/10/05
29 آسيب شناسی اختلالات شايع دوران كودكی خانم سارا گودرزی 16 ساعت 1396/10/21 الی 1396/10/22 3,840,000 1396/10/05
30 پنجمین دوره تکنیک های Mindfulness آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1396/10/28 1,920,000 1396/10/12
31 "چهارمین دوره روان درمانى برای روان درمانگران " آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1396/10/29 1,920,000 1396/10/12
32 دوازدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1396/11/02 الی 1396/12/22 12,000,000 1396/10/12
33 پنجمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1396/11/04 الی 1396/11/06 5,760,000 1396/10/19
34 اولین دوره تشخیص و درمان اختلال هویت جنسی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/11/10 الی 1396/11/12 7,000,000 1396/10/26
35 "قصه درمانی" خانم دکتر کارینه طهماسیان 8 ساعت 1396/11/13 1,920,000 1396/10/26
36 ششمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/11/19 الی 1396/11/20 3,840,000 1396/11/03
37 " هشتمین دوره طرحواره درمانی " آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1396/11/26 الی 1396/11/28 5,760,000 1396/11/10
38 ششمین دوره "تربیت جنسی کودک و نوجوان " آقای دکتر آرش رمضانی 16 ساعت 1396/12/03 الی 1396/12/04 3,840,000 1396/11/17
39 پانزدهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/12/08 الی 1396/12/10 7,000,000 1396/11/24
40 "مدیریت خشم در کودکان" خانم دکتر کارینه طهماسیان 8 ساعت 1396/12/11 1,920,000 1396/11/24
41 هشتمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر و ترسیم تست های زوجین خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1396/12/16 الی 1396/12/18 5,760,000 1396/12/01
42 ee -- 12 ساعت 1399/11/11 الی 1398/11/22 11,111 1399/11/08
طراحی سایت