کارگاه های درحال ثبت نام

برای اطلاع از سیلابس, ساعت و هزینه کارگاه روی نام دوره کلیک کنید.
ردیف عنوان کارگاه مدرس دوره طول دوره تاریخ دوره هزینه(ریال) مهلت ثبت نام
1 "هفتمین دوره مربیگری مهارتهای ازدواج" -- 8 ساعت 1395/12/09 0 1395/12/09
2 "نهمین دوره مربیگری مهارتهای ازدواج" -- 8 ساعت 1395/12/11 0 1395/12/11
3 هفتمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر مهدی منوچهری 60 ساعت 1395/12/11 الی 1396/03/10 6,000,000 1395/12/09
4 "دهمین دوره مربیگری مهارتهای ازدواج" -- 8 ساعت 1395/12/13 0 1395/12/13
5 "یازهمین دوره مربیگری مهارتهای ازدواج" -- 8 ساعت 1395/12/14 0 1395/12/13
6 "دوازدهمین دوره مربیگری مهارتهای ازدواج" -- 8 ساعت 1395/12/15 0 1395/12/13
7 "سیزدهمین دوره مربیگری مهارتهای ازدواج" -- 8 ساعت 1395/12/16 0 1395/12/13
8 دوازدهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1395/12/17 الی 1395/12/19 6,000,000 1395/12/15
9 رزرو مربیگری مهارتهای ازدواج-توضیحات مطالعه شود -- 8 ساعت 1395/12/30 0 1395/12/30
10 " پنجمین دوره طرحواره درمانی " آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1396/01/17 الی 1396/01/19 5,000,000 1395/12/19
11 سومین دوره "تربیت جنسی کودک و نوجوان " آقای دکتر آرش رمضانی 16 ساعت 1396/01/24 الی 1396/01/25 3,360,000 1395/12/19
12 دوره کامل 100 ساعته CBT درمان شناختی رفتاری کودک و نوجوان با 40% تخفیف خانم دکتر زهره عباسی 100 ساعت 1396/01/24 الی 1396/04/08 12,600,000 1395/12/19
13 هفتمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1396/01/25 الی 1396/05/20 10,500,000 1395/12/19
14 ششمین دوره درمان سیستمی رفتاری تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدنی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/01/29 الی 1396/01/31 6,000,000 1395/12/19
15 دومین دوره تکنیک های Mindfulness آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1396/02/01 1,680,000 1395/12/19
16 چهارمین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق خانم دکتر منصوره السادات صادقی 16 ساعت 1396/02/07 الی 1396/02/08 3,360,000 1395/12/19
17 اولین دوره تشخیص و درمان همجنس خواهی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/02/12 الی 1396/02/14 6,000,000 1395/12/19
18 مربیگری مهارتهای فرزندپروری کودکان با 40% تخفیف خانم دکتر زهره عباسی 8 ساعت 1396/02/15 1,010,000 1395/12/19
19 " دومین دوره روان درمانى برای روان درمانگران " آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1396/02/21 1,680,000 1395/12/19
20 سیزدهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/02/26 الی 1396/02/28 6,000,000 1395/12/19
21 مربیگری مهارتهای فرزندپروری نوجوان با 40% تخفیف خانم دکتر زهره عباسی 8 ساعت 1396/02/29 1,010,000 1395/12/19
22 درمان ترومای جنسی درکودکان و نوجوان آقای دکتر آرش رمضانی 16 ساعت 1396/03/04 الی 1396/03/05 3,360,000 1395/12/19
23 هفتمین دوره درمان سیستمی رفتاری تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدن آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/03/09 الی 1396/03/11 6,000,000 1395/12/19
24 سومین دوره تکنیک های Mindfulness آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1396/03/25 1,680,000 1395/12/19
25 چهارمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/04/01 الی 1396/04/02 3,360,000 1395/12/19
26 هشتمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1396/04/12 الی 1396/07/03 10,500,000 1395/12/19
27 ششمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر تستها و ترسیم تست های زوجین خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1396/04/13 الی 1396/04/15 5,000,000 1395/12/19
28 " ششمین دوره طرحواره درمانی " آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1396/04/15 الی 1396/04/17 5,000,000 1395/12/19
29 سومین دوره زوج درمانی یک جانبه (خلع سلاح همسر خودشیفته) آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/05/05 الی 1396/05/06 3,360,000 1395/12/19
30 سومین دوره زوج درمانی براساس غنی سازی روابط زوجین: آموزشهای قبل و بعد ازدواج خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1396/05/11 الی 1396/05/13 5,000,000 1395/12/19
31 خانواده درمانی سیستمیک(ساختاری-راهبردی-تجربه گرا) آقای دکتر آرش رمضانی 16 ساعت 1396/05/19 الی 1396/05/20 3,360,000 1395/12/19
32 پنجمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/05/26 الی 1396/05/27 3,360,000 1395/12/19
33 مداخله در خیانت های زناشویی آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/06/02 الی 1396/06/03 3,360,000 1395/12/19
34 نهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1396/06/03 الی 1396/09/10 10,500,000 1395/12/19
35 چهارمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1396/06/07 الی 1396/06/09 5,000,000 1395/12/19
36 چهارمین دوره "تربیت جنسی کودک و نوجوان " آقای دکتر آرش رمضانی 16 ساعت 1396/06/23 الی 1396/06/24 3,360,000 1395/12/19
37 پنجمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/06/30 الی 1396/06/31 3,360,000 1395/12/19
38 چهاردهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/07/11 الی 1396/07/13 6,000,000 1395/12/19
39 "مصاحبه بالینی کودکان" خانم دکتر کارینه طهماسیان 8 ساعت 1396/07/14 1,680,000 1395/12/19
40 دهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1396/07/17 الی 1396/10/11 10,500,000 1395/12/19
41 چهارمین دوره تکنیک های Mindfulness آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1396/07/20 1,680,000 1395/12/19
42 " سومین دوره روان درمانى برای روان درمانگران " آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1396/07/21 1,680,000 1395/12/19
43 چهارمین دوره مداخلات روانشناختی در خیانت های زناشویی خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1396/07/26 الی 1396/07/28 5,000,000 1395/12/19
44 هشتمین دوره درمان سیستمی رفتاری تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدنی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/08/02 الی 1396/08/04 6,000,000 1395/12/19
45 پنجمین دوره "تربیت جنسی کودک و نوجوان " آقای دکتر آرش رمضانی 16 ساعت 1396/08/11 الی 1396/08/12 3,360,000 1395/12/19
46 پنجمین دوره زوج درمانگری سیستمی رفتاری تحلیلی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/08/23 الی 1396/08/25 6,000,000 1395/12/19
47 هفتمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر تستها و ترسیم تست های زوجین خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1396/09/01 الی 1396/09/03 5,000,000 1395/12/19
48 " هفتمین دوره طرحواره درمانی " آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1396/09/09 الی 1396/09/11 5,000,000 1395/12/19
49 چهارمین دوره زوج درمانی یک جانبه (خلع سلاح همسر خودشیفته) آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/09/16 الی 1396/09/17 3,360,000 1395/12/19
50 دومین دوره تشخیص و درمان همجنس خواهی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/09/21 الی 1396/09/23 6,000,000 1395/12/19
51 یازدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1396/09/24 الی 1396/12/18 10,500,000 1395/12/19
52 "بازی درمانی شناختی رفتاری" خانم دکتر کارینه طهماسیان 8 ساعت 1396/09/24 1,680,000 1395/12/19
53 درمان ترومای جنسی درکودکان و نوجوان آقای دکتر آرش رمضانی 16 ساعت 1396/09/30 الی 1396/10/01 3,360,000 1395/12/19
54 پنجمین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق خانم دکتر منصوره السادات صادقی 16 ساعت 1396/10/07 الی 1396/10/08 3,360,000 1395/12/19
55 ششمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/10/14 الی 1396/10/15 3,360,000 1395/12/19
56 پنجمین دوره تکنیک های Mindfulness آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1396/10/28 1,680,000 1395/12/19
57 "چهارمین دوره روان درمانى برای روان درمانگران " آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1396/10/29 1,680,000 1395/12/19
58 دوازدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1396/11/02 الی 1396/12/22 10,500,000 1395/12/19
59 پنجمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1396/11/04 الی 1396/11/06 5,000,000 1395/12/19
60 اولین دوره تشخیص و درمان اختلال هویت جنسی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/11/10 الی 1396/11/12 6,000,000 1395/12/19
61 "قصه درمانی" خانم دکتر کارینه طهماسیان 8 ساعت 1396/11/13 1,680,000 1395/12/19
62 ششمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/11/19 الی 1396/11/20 3,360,000 1395/12/19
63 " هشتمین دوره طرحواره درمانی " آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1396/11/26 الی 1396/11/28 5,000,000 1395/12/19
64 ششمین دوره "تربیت جنسی کودک و نوجوان " آقای دکتر آرش رمضانی 16 ساعت 1396/12/03 الی 1396/12/04 3,360,000 1395/12/19
65 پانزدهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/12/08 الی 1396/12/10 6,000,000 1395/12/19
66 "مدیریت خشم در کودکان" خانم دکتر کارینه طهماسیان 8 ساعت 1396/12/11 1,680,000 1395/12/19
67 هشتمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر تستها و ترسیم تست های زوجین خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1396/12/16 الی 1396/12/18 5,000,000 1395/12/19
طراحی سایت