کارگاه های درحال ثبت نام

برای اطلاع از سیلابس, ساعت و هزینه کارگاه روی نام دوره کلیک کنید.
ردیف عنوان کارگاه مدرس دوره طول دوره تاریخ دوره هزینه(ریال) مهلت ثبت نام
1 اولین دوره آموزش تسهیل گری (فنون و روش های برگزاری کارگاه های آموزشی) آقای دکتر مهدی منوچهری 16 ساعت 1398/04/01 الی 1398/04/02 5,930,000 1398/03/30
2 هشتمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1398/04/05 الی 1398/04/07 8,900,000 1398/04/03
3 هشتمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1398/04/13 الی 1398/04/14 5,930,000 1398/04/11
4 هجدهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(فشرده) -50% تخفیف آقای دکتر مهدی منوچهری 60 ساعت 1398/04/15 الی 1398/04/26 11,130,000 1398/04/13
5 هشتمین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق خانم دکتر منصوره السادات صادقی 16 ساعت 1398/04/20 الی 1398/04/21 5,930,000 1398/04/04
6 چهاردهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness) آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1398/04/27 2,970,000 1398/04/11
7 دومین دوره رفتاردرمانی شناختی برای حسادت بیمارگونه آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1398/04/28 2,970,000 1398/04/11
8 نوزدهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(نیمه فشرده) -50% تخفیف آقای دکتر مهدی منوچهری 60 ساعت 1398/04/29 الی 1398/05/27 11,130,000 1398/04/11
9 دوازدهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1398/05/02 الی 1398/05/04 8,900,000 1398/04/18
10 چهارمین دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2) خانم دکتر سمیه کهدوئی 8 ساعت 1398/05/03 2,970,000 1398/04/18
11 چهارمین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO) خانم دکتر سمیه کهدوئی 8 ساعت 1398/05/04 2,970,000 1398/04/18
12 پنجمین دوره 50 ساعته مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان -50% تخفیف خانم دکتر زهره عباسی 50 ساعت 1398/05/10 الی 1398/06/14 9,270,000 1398/04/25
13 بیستمین دوره کامل (نیمه فشرده)CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف خانم دکتر بنفشه فرزین راد 100 ساعت 1398/05/10 الی 1398/06/15 18,550,000 1398/04/25
14 بیست و یکمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1398/05/14 الی 1398/08/28 18,550,000 1398/05/01
15 دوازدهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1398/05/31 الی 1398/06/01 5,930,000 1398/05/15
16 بیستمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(فشرده) -50% تخفیف آقای دکتر مهدی منوچهری 60 ساعت 1398/06/02 الی 1398/06/13 11,130,000 1398/05/15
17 سومین دوره فنون تنظیم هیجان در عمل خانم دکتر لادن فتی 16 ساعت 1398/06/07 الی 1398/06/08 5,930,000 1398/05/22
18 شانزدهمین دوره طرحواره درمانی آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1398/06/14 الی 1398/06/16 8,900,000 1398/05/29
19 بیست و یکمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف آقای دکتر مهدی منوچهری 60 ساعت 1398/06/23 الی 1398/09/09 11,130,000 1398/06/05
20 دومین دوره درمان شناختی رفتاری انواع خودکشی خانم دکتر لادن فتی 8 ساعت 1398/06/27 2,970,000 1398/06/12
21 بیست و دومین دوره کامل (نیمه فشرده)CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته خانم دکتر لادن فتی 100 ساعت 1398/06/28 الی 1398/08/03 37,100,000 1398/06/12
22 ششمین دوره مداخلات روانشناختی در خیانت های زناشویی خانم دکتر منصوره السادات صادقی 16 ساعت 1398/06/28 الی 1398/06/29 5,930,000 1398/06/12
23 دومین دوره رفتار درمانی شناختی برای نشخوار فکری آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1398/07/04 2,970,000 1398/06/19
24 دومین دوره مداخلات روانشناختی در شکست های عاطفی خانم دکتر فرشته موتابی 16 ساعت 1398/07/04 الی 1398/07/05 5,930,000 1398/06/19
25 سومین دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی آقای دکتر محمدعلی بشارت 80 ساعت 1398/07/09 الی 1398/12/06 42,000,000 1398/06/26
26 شخصیت درمانی، برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای ویژگی های مشکل ساز و اختلال های شخصیت آقای دکتر محمدعلی بشارت 80 ساعت 1398/07/10 الی 1398/12/07 42,000,000 1398/06/26
27 سومین دوره درمان شناختی رفتاری کمال گرایی مرضی خانم دکتر لادن فتی 8 ساعت 1398/07/10 2,970,000 1398/06/26
28 اولین دوره آسیب شناسی و مصاحبه بالینی کودکان خانم دکتر کارینه طهماسیان 24 ساعت 1398/07/10 الی 1398/07/25 8,900,000 1398/06/26
29 سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر آقای دکتر محمدعلی بشارت 80 ساعت 1398/07/11 الی 1398/09/21 42,000,000 1398/06/26
30 اولین دوره زوج درمانی هیجان مدار خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1398/07/17 الی 1398/07/19 8,900,000 1398/07/02
31 سومین دوره فنون کاربردی افزایش عزت نفس خانم دکتر لادن فتی 8 ساعت 1398/07/24 2,970,000 1398/07/09
32 اولین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون نقاشی آدمک و نقاشی خانواده خانم دکتر سمیه کهدوئی 8 ساعت 1398/08/02 2,970,000 1398/07/16
33 دومین دوره اجرا نمره گذاری و تفسیر آزمون بندرگشتالت خانم دکتر سمیه کهدوئی 8 ساعت 1398/08/03 2,970,000 1398/07/16
34 اولین دوره فرزندپروری: مدیریت مشکلات رفتاری کودکان خانم دکتر کارینه طهماسیان 24 ساعت 1398/08/08 الی 1398/08/23 8,900,000 1398/07/23
35 بیست و سومین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف -- 100 ساعت 1398/08/10 الی 1398/11/04 18,550,000 1398/07/23
36 پانزدهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness) آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1398/08/23 2,970,000 1398/08/07
37 نهمین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق خانم دکتر منصوره السادات صادقی 16 ساعت 1398/08/30 الی 1398/09/01 5,930,000 1398/08/14
38 درمان شناختی رفتاری اختلال های اضطرابی و افسردگی در کودکان خانم دکتر کارینه طهماسیان 30 ساعت 1398/09/06 الی 1398/09/22 11,130,000 1398/08/21
39 هفدهمین دوره طرحواره درمانی آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1398/09/07 الی 1398/09/09 8,900,000 1398/08/21
40 بیست و چهارمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1398/09/11 الی 1398/12/06 18,550,000 1398/08/28
41 بیست و دومین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف آقای دکتر مهدی منوچهری 60 ساعت 1398/09/16 الی 1398/11/19 11,130,000 1398/08/28
42 سیزدهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1398/09/27 الی 1398/09/29 8,900,000 1398/09/12
43 دومین دوره آسیب شناسی و تشخیص اختلالات روانی آقای دکتر محمدعلی بشارت 80 ساعت 1398/10/12 الی 1398/12/22 42,000,000 1398/09/26
44 سیزدهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1398/10/19 الی 1398/10/20 5,930,000 1398/10/03
45 دومین دوره آموزش تسهیل گری آقای دکتر مهدی منوچهری 16 ساعت 1398/10/26 الی 1398/10/27 5,930,000 1398/10/10
46 اولین دوره آموزش مهارتهای زندگی کودکان خانم دکتر کارینه طهماسیان 30 ساعت 1398/11/02 الی 1398/11/18 11,130,000 1398/10/17
47 نهمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1398/11/02 الی 1398/11/04 8,900,000 1398/10/17
48 اولین دوره فرزندپروری مبتنی بر طرحواره آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1398/11/03 الی 1398/11/04 5,930,000 1398/10/17
49 شانزدهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness) آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1398/11/17 2,970,000 1398/11/01
50 اولین دوره رفتاردرمانی شناختی برای اضطراب امتحان آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1398/11/18 2,970,000 1398/11/01
51 بیست و پنجمین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف -- 100 ساعت 1398/11/18 الی 1399/03/02 18,550,000 1398/11/01
52 پنجمین دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2) خانم دکتر سمیه کهدوئی 8 ساعت 1398/11/24 2,970,000 1398/11/08
53 پنجمین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO) خانم دکتر سمیه کهدوئی 8 ساعت 1398/11/25 2,970,000 1398/11/08
54 بیست و سومین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(فشرده) -50% تخفیف آقای دکتر مهدی منوچهری 60 ساعت 1398/11/26 الی 1398/12/07 11,130,000 1398/11/08
55 چهارمین دوره بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری خانم دکتر کارینه طهماسیان 6 ساعت 1398/11/30 2,230,000 1398/11/15
56 سومین دوره قصه درمانی خانم دکتر کارینه طهماسیان 6 ساعت 1398/12/01 2,230,000 1398/11/15
57 چهاردهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1398/12/01 الی 1398/12/02 5,930,000 1398/11/15
58 چهاردهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1398/12/07 الی 1398/12/09 8,900,000 1398/11/21
59 بیست و ششمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1398/12/12 الی 1399/03/27 18,550,000 1398/11/29
60 اولین دوره مداخلات طلاق ویژه کودکان خانم دکتر کارینه طهماسیان 12 ساعت 1398/12/14 الی 1398/12/15 4,450,000 1398/11/29
61 هجدهمین دوره طرحواره درمانی آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1398/12/15 الی 1398/12/17 8,900,000 1398/11/29
62 اولین دوره عزت نفس در کودکان خانم دکتر کارینه طهماسیان 6 ساعت 1398/12/16 2,230,000 1398/11/29
طراحی سایت