کارگاه های درحال ثبت نام

برای اطلاع از سیلابس, ساعت و هزینه کارگاه روی نام دوره کلیک کنید.
ردیف عنوان کارگاه نوع دوره مدرس دوره طول دوره تاریخ دوره هزینه(ریال) مهلت ثبت نام
1 توسعه و کارآفريني اجتماعي مجازی خانم دکتر کتايون سپهري و آقاي رضا تازيکي و ... 68 ساعت 1399/06/30 الی 1399/09/25 20,000 1399/12/13
2 تسهيلگري کسب و کارهاي محلي مجازی آقاي بابک مغازه اي 8 ساعت 1399/09/08 الی 1399/09/10 20,000 1399/12/13
3 یازدهمین دوره زوج درمانی شناختی هیجانی رفتاری cbect مجازی خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1399/12/13 الی 1399/12/15 9,220,000 1399/12/11
4 دومین دوره چارچوبهای ارتباط دختر و پسردر تحول(ویژه مربیان و مشاوران) مجازی خانم دکتر زهره عباسی 4 ساعت 1399/12/14 1,535,000 1399/12/12
5 بیستمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness) مجازی آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1399/12/15 3,070,000 1399/12/13
6 دومین دوره قصه در تشخیص و درمان (قصه درمانی) مجازی خانم دکتر زهره عباسی 8 ساعت 1399/12/16 الی 1399/12/17 3,070,000 1399/12/14
7 اولین دوره مدیریت خشم در کودکان مجازی خانم دکتر کارینه طهماسیان 5 ساعت 1399/12/22 1,920,000 1399/12/20
طراحی سایت