کارگاه های درحال ثبت نام

برای اطلاع از سیلابس, ساعت و هزینه کارگاه روی نام دوره کلیک کنید.
ردیف عنوان کارگاه مدرس دوره طول دوره تاریخ دوره هزینه(ریال) مهلت ثبت نام
1 تست تست 12 ساعت 1398/11/10 222,222 1398/11/08
2 آشنایی با درمان شناختی رفتاری خانم دکتر سارا بنی هاشمی 4 ساعت 1398/11/10 0 1398/11/03
3 چهارمین دوره فنون کاربردی افزایش عزت نفس خانم دکتر لادن فتی 8 ساعت 1398/11/11 2,970,000 1398/11/08
4 درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن آقای دکتر رضا مولودی 8 ساعت 1398/11/11 2,970,000 1398/11/09
5 تست۱ تست 20 ساعت 1398/11/11 1,000 1398/11/09
6 شانزدهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness) آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1398/11/17 2,970,000 1398/11/15
7 بیست و پنجمین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته (نیمه فشرده) خانم دکتر بنفشه فرزین راد 100 ساعت 1398/11/17 الی 1398/12/23 18,550,000 1398/11/15
8 اولین دوره رفتاردرمانی شناختی برای اضطراب امتحان آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1398/11/18 2,970,000 1398/11/16
9 اولین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون نقاشی آدمک و نقاشی خانواده خانم دکتر سمیه کهدوئی 8 ساعت 1398/11/24 2,970,000 1398/11/08
10 دومین دوره اجرا نمره گذاری و تفسیر آزمون بندرگشتالت خانم دکتر سمیه کهدوئی 8 ساعت 1398/11/25 2,970,000 1398/11/08
11 بیست و سومین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(فشرده) -50% تخفیف آقای دکتر مهدی منوچهری 60 ساعت 1398/11/26 الی 1398/12/07 11,130,000 1398/11/08
12 چهارمین دوره بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری خانم دکتر کارینه طهماسیان 6 ساعت 1398/11/30 2,230,000 1398/11/15
13 سومین دوره قصه درمانی خانم دکتر کارینه طهماسیان 6 ساعت 1398/12/01 2,230,000 1398/11/15
14 چهاردهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1398/12/01 الی 1398/12/02 5,930,000 1398/11/15
15 چهاردهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1398/12/07 الی 1398/12/09 8,900,000 1398/11/21
16 تست24 تست 12 ساعت 1398/12/11 1,000 1398/11/22
17 تست24 تست 12 ساعت 1398/12/11 1,000 1398/11/22
18 بیست و ششمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف متعاقبا اعلام می شود 100 ساعت 1398/12/12 الی 1399/03/27 18,550,000 1398/11/29
19 test تست 24 ساعت 1398/12/12 الی 1398/12/29 11,000 1398/11/22
20 test تست 24 ساعت 1398/12/12 الی 1398/12/29 50 1398/11/22
21 تست حضوری مجازی دمو تست 24 ساعت 1398/12/12 الی 1398/12/29 1,500,000 1398/11/22
22 تست حضوری مجازی دمو تست 24 ساعت 1398/12/12 الی 1398/12/29 10,000 1398/11/22
23 تست دره فقط مجازی تست 24 ساعت 1398/12/12 الی 1398/12/29 50,000,000 1398/11/22
24 اولین دوره مداخلات طلاق ویژه کودکان خانم دکتر کارینه طهماسیان 12 ساعت 1398/12/14 الی 1398/12/15 4,450,000 1398/11/29
25 هجدهمین دوره طرحواره درمانی آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1398/12/15 الی 1398/12/17 8,900,000 1398/11/29
26 اولین دوره عزت نفس در کودکان خانم دکتر کارینه طهماسیان 6 ساعت 1398/12/16 2,230,000 1398/11/29
طراحی سایت