کارگاه های درحال ثبت نام

برای اطلاع از سیلابس, ساعت و هزینه کارگاه روی نام دوره کلیک کنید.
ردیف عنوان کارگاه مدرس دوره طول دوره تاریخ دوره هزینه(ریال) مهلت ثبت نام
1 پنجمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1396/11/04 الی 1396/11/06 5,760,000 1396/11/03
2 دوازدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف آقای دکتر ابوالفضل محمدی 100 ساعت 1396/11/09 الی 1397/02/31 12,000,000 1396/11/08
3 "قصه درمانی" خانم دکتر کارینه طهماسیان 8 ساعت 1396/11/13 1,920,000 1396/11/11
4 ششمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1396/11/19 الی 1396/11/20 3,840,000 1396/11/03
5 " هشتمین دوره طرحواره درمانی " آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1396/11/26 الی 1396/11/28 5,760,000 1396/11/10
6 سومین دوره کامل 100 ساعته CBT درمان شناختی رفتاری کودک و نوجوان با 50%تخفیف خانم دکتر زهره عباسی 100 ساعت 1396/11/26 الی 1397/03/10 12,000,000 1396/11/10
7 پانزدهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی آقای دکتر محمدعلی بشارت 24 ساعت 1396/12/08 الی 1396/12/10 7,000,000 1396/11/24
8 مقاله نویسی آقای دکتر جواد خلعتبری 8 ساعت 1396/12/11 1,920,000 1396/11/24
9 هشتمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر و ترسیم تست های زوجین خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1396/12/16 الی 1396/12/18 5,760,000 1396/12/01
طراحی سایت