کارگاه های درحال ثبت نام

برای اطلاع از سیلابس, ساعت و هزینه کارگاه روی نام دوره کلیک کنید.
ردیف عنوان کارگاه نوع دوره مدرس دوره طول دوره تاریخ دوره هزینه(ریال) مهلت ثبت نام
1 پنجمین دوره فنون کاربردی افزایش عزت نفس مجازی خانم دکتر لادن فتی 16 ساعت 1399/04/19 الی 1399/04/20 6,140,000 1399/04/17
2 مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان مجازی خانم دکتر سارا گودرزی 32 ساعت 1399/04/19 الی 1399/04/27 11,880,000 1399/04/17
3 اولين دوره همخوانی شخصیت ها در ازدواج مجازی خانم دکتر سمیه کهدوئی 4 ساعت 1399/04/22 1,535,000 1399/04/20
4 چهارمین دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی حضوری آقای دکتر محمدعلی بشارت 80 ساعت 1399/04/24 الی 1399/06/26 44,100,000 1399/04/22
5 پنجمین دوره بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری مجازی خانم دکتر کارینه طهماسیان 6 ساعت 1399/04/24 2,300,000 1399/04/22
6 اولین دوره عزت نفس در کودکان مجازی خانم دکتر کارینه طهماسیان 6 ساعت 1399/04/25 2,300,000 1399/04/23
7 بیستمین دوره طرحواره درمانی مجازی آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1399/04/26 الی 1399/04/28 9,220,000 1399/04/24
8 دومین دوره برنامه تخصصی تربیت زوج درمانگر به روش PTC - پیش نیاز دارد- حضوری آقای دکتر محمدعلی بشارت 80 ساعت 1399/04/26 الی 1399/06/27 44,100,000 1399/04/24
9 بیست و نهمین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف(فشرده) - (مجازی) حضوری / مجازی خانم دکتر سارا بنی هاشمی 100 ساعت 1399/04/28 الی 1399/05/09 18,600,000 1399/04/26
10 بیست و نهمین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف(فشرده) - (حضوری) حضوری / مجازی خانم دکتر سارا بنی هاشمی 100 ساعت 1399/04/28 الی 1399/05/09 23,250,000 1399/04/26
11 اولین دوره درمان متمرکز بر شفقت (CFT) مجازی خانم دکتر مهرنوش اثباتی 16 ساعت 1399/05/02 الی 1399/05/03 6,140,000 1399/04/17
12 اولين دوره فرزند پروري بر اساس رويكرد ACT مجازی خانم دکتر سارا گودرزی 5 ساعت 1399/05/04 1,920,000 1399/04/17
13 اولين دوره تكنيك هاي افزايش خلاقيت در كودكان مجازی خانم دکتر سارا گودرزی 5 ساعت 1399/05/06 1,920,000 1399/04/17
14 هفدهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness) مجازی آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1399/05/09 3,070,000 1399/04/24
15 ششمین دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2) مجازی خانم دکتر سمیه کهدوئی 8 ساعت 1399/05/23 3,070,000 1399/05/07
16 ششمین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO) مجازی خانم دکتر سمیه کهدوئی 8 ساعت 1399/05/24 3,070,000 1399/05/07
17 شانزدهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر نیمرخ زوجین از طریق مصاحبه و تست های تخصصی مجازی خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1399/05/29 الی 1399/05/31 9,220,000 1399/05/14
18 سی امین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف(عادی) حضوری آقای دکتر رضا مولودی 100 ساعت 1399/06/07 الی 1399/08/30 23,250,000 1399/05/21
19 سومین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون بندرگشتالت مجازی خانم دکتر سمیه کهدوئی 6 ساعت 1399/06/12 2,300,000 1399/05/28
20 دومین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون نقاشی آدمک و نقاشی خانواده مجازی خانم دکتر سمیه کهدوئی 8 ساعت 1399/06/13 3,070,000 1399/05/28
21 هجدهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness) مجازی آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1399/06/13 3,070,000 1399/05/28
22 چهارمین دوره اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی مجازی خانم دکتر سیمین حسینیان 4 ساعت 1399/06/16 1,535,000 1399/06/04
23 دهمین دوره مداخلات در فرایند طلاق: مداخلات و آموزش های قبل, در حین و پس از طلاق مجازی خانم دکتر منصوره السادات صادقی 16 ساعت 1399/06/20 الی 1399/06/21 6,144,000 1399/06/04
24 بیست و ششمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(فشرده) -50% تخفیف حضوری آقای دکتر مهدی منوچهری 60 ساعت 1399/06/22 الی 1399/07/02 13,950,000 1399/06/04
25 سی و یکمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف(عادی) حضوری متعاقبا اعلام می شود 100 ساعت 1399/06/25 الی 1399/09/25 23,250,000 1399/06/11
26 شانزدهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) مجازی آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1399/06/27 الی 1399/06/28 6,140,000 1399/06/11
27 بیست و یکمین دوره طرحواره درمانی مجازی آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1399/07/03 الی 1399/07/05 9,220,000 1399/06/18
28 بیست و هفتمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف حضوری آقای دکتر مهدی منوچهری 60 ساعت 1399/07/05 الی 1399/09/15 13,950,000 1399/06/18
29 ششمین دوره بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری حضوری خانم دکتر کارینه طهماسیان 6 ساعت 1399/07/08 2,880,000 1399/06/25
30 چهارمین دوره قصه درمانی حضوری خانم دکتر کارینه طهماسیان 6 ساعت 1399/07/09 2,880,000 1399/06/25
31 هفدهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر نیمرخ زوجین از طریق مصاحبه و تست های تخصصی حضوری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1399/07/09 الی 1399/07/11 11,520,000 1399/06/25
32 دومین دوره مداخلات طلاق ویژه کودکان حضوری خانم دکتر کارینه طهماسیان 12 ساعت 1399/07/10 الی 1399/07/11 5,760,000 1399/06/25
33 سی و دومین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته (نیمه فشرده) حضوری خانم دکتر لادن فتی 100 ساعت 1399/08/01 الی 1399/09/24 46,500,000 1399/06/15
34 اولين دوره مشاوره پیش از ازدواج در ازدواج مجدد مجازی خانم دکتر سمیه کهدوئی 5 ساعت 1399/08/01 1,920,000 1399/07/15
35 دومین دوره آموزش مهارتهای زندگی کودکان حضوری خانم دکتر کارینه طهماسیان 24 ساعت 1399/08/06 الی 1399/08/09 11,520,000 1399/07/22
36 هفدهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) مجازی آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1399/08/15 الی 1399/08/16 6,140,000 1399/07/29
37 دومین دوره زوج درمانی شناختی هیجانی رفتاری cbect حضوری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1399/08/28 الی 1399/08/30 11,520,000 1399/08/12
38 دهمین دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان حضوری خانم دکتر زهره عباسی 16 ساعت 1399/08/29 الی 1399/08/30 7,680,000 1399/08/13
39 سومین دوره مداخلات روانشناختی در شکست های عاطفی حضوری خانم دکتر فرشته موتابی 16 ساعت 1399/09/06 الی 1399/09/07 7,680,000 1399/08/20
40 اولین دوره مدیریت خشم در کودکان حضوری خانم دکتر کارینه طهماسیان 6 ساعت 1399/09/11 2,880,000 1399/08/27
41 دومین دوره عزت نفس در کودکان حضوری خانم دکتر کارینه طهماسیان 6 ساعت 1399/09/12 2,880,000 1399/08/27
42 اولین دوره مداخلات روانشناختی در سوگ کودکان حضوری خانم دکتر کارینه طهماسیان 12 ساعت 1399/09/13 الی 1399/09/14 5,760,000 1399/08/27
43 نوزدهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness) مجازی آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1399/09/20 3,070,000 1399/09/04
44 دومین دوره رفتاردرمانی شناختی برای اضطراب امتحان مجازی آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1399/09/21 3,070,000 1399/09/04
45 بیست و هشتمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(نيمه فشرده) -50% تخفیف حضوری آقای دکتر مهدی منوچهری 60 ساعت 1399/09/22 الی 1399/11/11 13,950,000 1399/09/04
46 هفتمین دوره درمان خیانت زناشویی با رویکرد بینش مدار و شناختی هیجانی رفتاری حضوری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 16 ساعت 1399/09/27 الی 1399/09/28 7,680,000 1399/09/11
47 بیست و دومین دوره طرحواره درمانی مجازی آقای دکتر حسن حمیدپور 24 ساعت 1399/10/11 الی 1399/10/13 9,220,000 1399/09/25
48 دومین دوره فرزندپروری مبتنی بر طرحواره مجازی آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1399/11/02 الی 1399/11/03 6,140,000 1399/10/16
49 یازدهمین دوره مداخلات در فرایند طلاق: مداخلات و آموزش های قبل, در حین و پس از طلاق حضوری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 16 ساعت 1399/11/02 الی 1399/11/03 7,680,000 1399/10/16
50 هفتمین دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2) مجازی خانم دکتر سمیه کهدوئی 8 ساعت 1399/11/09 3,070,000 1399/10/23
51 سی و سومین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف(نیمه فشرده) حضوری خانم دکتر سارا بنی هاشمی 100 ساعت 1399/11/09 الی 1399/12/22 23,250,000 1399/10/23
52 هفتمین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO) مجازی خانم دکتر سمیه کهدوئی 8 ساعت 1399/11/10 3,070,000 1399/10/23
53 هجدهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) مجازی آقای دکتر حسن حمیدپور 16 ساعت 1399/11/16 الی 1399/11/17 6,140,000 1399/10/30
54 بیست و نهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(نیمه فشرده) -50% تخفیف حضوری آقای دکتر مهدی منوچهری 60 ساعت 1399/11/18 الی 1399/12/17 13,950,000 1399/10/30
55 هجدهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر نیمرخ زوجین از طریق مصاحبه و تست های تخصصی حضوری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1399/11/29 الی 1399/12/01 11,520,000 1399/11/14
56 یازدهمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری حضوری خانم دکتر منصوره السادات صادقی 24 ساعت 1399/12/13 الی 1399/12/15 11,520,000 1399/11/28
57 بیستمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness) مجازی آقای دکتر حسن حمیدپور 8 ساعت 1399/12/15 3,070,000 1399/11/28
طراحی سایت