"تربیت جنسی کودک"

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1395/03/20
طول دوره 8ساعت
توضیحات 8-16 ساعت برگزاری
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر آرش رمضانی متخصص پزشکی اجتماعی و مشاوره خانواده . فوق دکترا درمان اختلالات جنسی زوج درمان هیات علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی تهران
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 1,680,000 ریال
تخفیف --
محتوا 1-تئوریهای رشد جنسی 2- تقسیم بندی مشاوره 3- موارد مربوط به مشاوره کودکان 4- با کودک چگونه در مورد مسائل جنسی صحبت کنیم.
طراحی سایت