موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها
کارگاه های روانشناسی برای عموم
تاریخ شروع کلاس : 1402/12/11
مهلت ثبت نام : 1402/12/09
مدت دوره : 6 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر زهرا نقش
ظرفیت باقیمانده : 6 نفر
6,420,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهرا نقش
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 5,160,000ریال
رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1402/12/18
مهلت ثبت نام : 1402/12/16
مدت دوره : 5 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر اسماعیل سعدی پور
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
مبلغ : 4,300,000ریال
کلیک
طراحی سایت