تسهيلگري کسب و کارهاي محلي

نوع دوره مجازی
تاریخ دوره 1399/09/08 الی 1399/09/10
طول دوره 8ساعت
توضیحات ساعت 16-8
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقاي بابک مغازه اي (دکترای تخصصی روانشناسی بالینی )
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 20,000 ریال
تخفیف --
محتوا آشنایی با مبانی تئوری
کارکردهای تکنیک ذهن آگاهی
انواع تکنیک
طراحی سایت