توسعه و کارآفريني اجتماعي

نوع دوره مجازی
تاریخ دوره 1399/06/30 الی 1399/09/25
طول دوره 68ساعت
توضیحات ساعت 16-8
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر کتايون سپهري و آقاي رضا تازيکي و ... (دکترای تخصصی روانشناسی بالینی )
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 20,000 ریال
تخفیف --
محتوا آشنایی با مبانی تئوری
کارکردهای تکنیک ذهن آگاهی
انواع تکنیک
طراحی سایت