پانزدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف

تاریخ دوره 1397/06/02 الی 1397/09/09
طول دوره 100ساعت
توضیحات
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس متعاقبا اعلام می شود
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 14,400,000 ریال
تخفیف --
محتوا
telegram-chanel
طراحی سایت