برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی (دوره اول)

تاریخ دوره 1397/07/04 الی 1397/11/04
طول دوره 80ساعت
توضیحات این دوره باCase Presentation برگزار می شود ساعت برگزاری این کارگاه روزهای چهار شنبه 16 الی 20 می باشد.
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر محمدعلی بشارت (فوق تخصص Sex Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 40,000,000 ریال
تخفیف --
محتوا برنامه تخصصي تربيت درمانگر PTC براي اختلال هاي اضطرابي، وسواسي و نشانه هاي بدني شامل دو دوره 20 هفته اي روان درماني است. در دوره اول، اصول، مفاهيم و فنون روان درماني به روش PTC، ضمن پرزنت جلسات تفصيلي درمان مراجعان، مشاهده نحوه به کار گيري فنون درماني و تحليل فرايندها و مکانيسم هاي روان درماني به روش PTC؛ آموزش داده مي شوند. اين برنامه مستقيماً توسط آقاي دکتر بشارت برگزار مي شود. هدف اصلي اين برنامه، آماده سازي تخصصي و تجربي شرکت کنندگان در دوره به عنوان درمانگراني است که بتوانند روش PTC را به طور کامل و صحيح براي درمان اختلال هاي اضطرابي، وسواسي و نشانه هاي بدني به کار بندند. اين دوره در يک بازه 20 هفته اي، هر هفته يک بعد از ظهر به مدت 4 ساعت برگزار مي شود. هر دوره تربيت درمانگر PTC براي درمان اختلال هاي اضطرابي، وسواسي و نشانه هاي بدني از 4 مهرشروع مي شود و عمدتاً بر اساس تقويم دانشگاهي ادامه مي يابد. توجه: برنامه دوره دوم تربيت درمانگر PTC براي اختلال هاي اضطرابي، وسواسي و نشانه هاي بدني متعاقباً اعلام مي شود.
telegram-chanel
طراحی سایت