تربیت مربی مهارتهای ازدواج (ویژه استان بوشهر، مرکزی، یزد، سیستان و بلوچستان)

تاریخ دوره 1397/11/07 الی 1397/11/08
طول دوره 16ساعت
توضیحات ساعت 16-8
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس --
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 0 ریال
تخفیف --
محتوا
telegram-chanel
طراحی سایت