برنامه تخصصی تربیت زوج درمانگر به روش PTC (دوره اول)(پیش نیاز دارد)

تاریخ دوره 1398/01/22 الی 1398/04/27
طول دوره 80ساعت
توضیحات این دوره باCase Presentation برگزار می شود ساعت برگزاری این کارگاه روزهای پنجشنبه 8 الی 16 می باشد. این دوره در ماه مبارک رمضان برگزار نخواهد شد، همچنین امکان پرداخت هزینه دوره بصورت اقساط نیز وجود دارد که طی دو قسط و هر قسط دو میلیون تومان می باشد، که قسط اول آن هنگام ثبت نام و از طریق سایت پرداخت می شود و قسط دوم بصورت چک دریافت می گردد که تاریخ وصول چک مورخ 98/02/29 میباشد.
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر محمدعلی بشارت (فوق تخصص Sex Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 40,000,000 ریال
تخفیف --
محتوا برنامه تخصصي تربيت زوج درمانگر به روش PTC شامل دو الی سه دوره 10هفته اي زوج درماني است. در دوره اول، اصول، مفاهيم و فنون زوج درماني به روش PTC، ضمن پرزنت جلسات تفصيلي درمان مشکلات و اختلافات زوجين، مشاهده نحوه به کار گيري فنون درماني و تحليل فرايندها و مکانيسم هاي زوج درماني به روش PTC؛ آموزش داده مي شوند. اين برنامه مستقيماً توسط آقاي دکتر بشارت برگزار مي شود. هدف اصلي اين برنامه، آماده سازي تخصصي و تجربي شرکت کنندگان در دوره به عنوان درمانگراني است که بتوانند روش PTC را به طور کامل و صحيح براي درمان مشکلات و اختلافات زوجين به کار بندند. اين دوره در يک بازه 10 هفته اي، هر هفته پنجشنبه ها ساعت 8 الی 16 برگزار مي شود. تذکر: گذراندن دوره کارگاه آموزشي درمان رفتاري- سيستمي- تحليلي اختلال هاي اضطرابي، وسواسي و نشانه هاي بدني (دوره هاي قبلي) يا دوره 20 هفته اي جديد برنامه تخصصي تربيت درمانگر PTC براي اختلال هاي اضطرابي، وسواسي و نشانه هاي بدني به صورت همزمان براي شرکت در اين دوره تخصصي تربيت زوج درمانگر الزامي است. توجه: برنامه دوره های بعدی تربيت زوج درمانگر PTC متعاقباً اعلام مي شود.
telegram-chanel
طراحی سایت