اولین دوره فرزندپروری مبتنی بر طرحواره

تاریخ دوره 1398/11/03 الی 1398/11/04
طول دوره 16ساعت
توضیحات ساعت 16-8
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر حسن حمیدپور (دکترای تخصصی روانشناسی بالینی )
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 5,930,000 ریال
تخفیف --
محتوا آشنایی با مفهوم نیازهای هیجانی اساسی- آشنایی با مفهوم تله های زندگی- آشنایی با مفهوم تیپ های بیمارگونه فرزندپروری
telegram-chanel
طراحی سایت