تست

نوع دوره مجازی
تاریخ دوره 1398/11/10
طول دوره 12ساعت
توضیحات این دوره تست است
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس تست این دوره تست است
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 222,222 ریال
تخفیف --
محتوا این دوره تست است
طراحی سایت