آشنایی با درمان شناختی رفتاری

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1398/11/13
طول دوره 4ساعت
توضیحات ساعت 16 الی 20.
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر مهدی سليماني دکترای تخصصی روانشناسی بالینی
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 0 ریال
تخفیف --
محتوا • آشنايي با مفاهیم پایه درمان شناختی رفتاری • آشنایی با انواع تکنیک ها و مدلها و اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری • چگونه درمانگر شناختی رفتاری شویم
طراحی سایت