تست۱

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1398/11/11
طول دوره 20ساعت
توضیحات تست۱
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس تست تست۱
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 1,000 ریال
تخفیف --
محتوا تست۱
طراحی سایت