دوره تست با حضور دکتر فرهمند4

نوع دوره مجازی
تاریخ دوره 1399/05/20 الی 1399/05/29
طول دوره 20ساعت
توضیحات تست توضیحات
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس تست
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 10,000 ریال
تخفیف --
محتوا
طراحی سایت