موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها
در موقعيت فعلي جامعه كه بسياري از برنامه ها و سياست ها در جهت تسهيل ازدواج جوانان متمركز شده است، ضروري است كه براي ساختن يك ازدواج موفق نيز، جوانان را آماده و آگاه سازيم. بنابراین آموزش صحیح مهارتهای ازدواج و خانواده گام بزرگی در جهت بهبود روابط بین اعضای خانواده محسوب می‌شود. آموزش به جوانان و خانواده‌ها یک مسئولیت بزرگ اجتماعی است که بر عهده متخصصین حوزه سلامت روان می باشد؛ بنابراین آماده‌سازی مربیان مهارتهای ازدواج و خانواده برای تدریس صحیح و کارآمد این مهارتها در بین عموم مردم، نیاز به برنامه‌ریزی و کوشش مضاعف دارد.

اهداف کلی طرح

1- تربیت مدرسان متخصص در امر آموزش های پیش از ازدواج

2- توانمندسازی مدرسان فعال در حوزه آموزش های پیش از ازدواج

3- ایجاد وحدت رویه در برگزاری آموزش های پیش از ازدواج

4- فراهم کردن امکان استفاده از متخصصان مختلف درآموزش های پیش از ازدواج

5-  تقویت توانمندی های تدریس مدرسان دوره های آموزش پیش از ازدواج

6- تقویت خلاقیت و مهارت های ارتباطی مدرسان دوره های آموزش پیش از ازدواج.

7- بسترسازی جهت اشتغالزایی مدرسان دوره های آموزش پیش از ازدواج

 

 

طراحی سایت