موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها
شما قصد ثبت نام به عنوان یک کاربر عمومی را در سایت دارید.
توجه داشته باشید کاربران عادی اجازه ثبت نام در دوره های تخصصی روانشناسی که مخصوص روانشناسان هست را ندارند.
طراحی سایت