موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها
کارگاه های زبان های خارجی
تاریخ شروع کلاس : 1402/07/27
مهلت ثبت نام : 1402/07/25
مدت دوره : 304 ساعت
دوره حضوری
استاد : گروه استادان
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
325,280,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : گروه استادان
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 325,280,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
طراحی سایت