موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها

کارگاه های برگزار شده در حوزه روانشناسی برای عموم

برای اطلاع از سیلابس, ساعت و هزینه کارگاه روی نام دوره کلیک کنید.
ردیف عنوان کارگاه نوع دوره مدرس دوره طول دوره تاریخ دوره هزینه(ریال) مهلت ثبت نام
1 دوره مدیریت رفتار کودک و نوجوان در فضای مجازی مجازی آقای دکتر اسماعیل سعدی پور 5 ساعت 1402/12/18 4,300,000 1402/12/17
2 اولین دوره مهارت مقابله بر کمالگرایی - (حضوری) حضوری / مجازی خانم دکتر زهرا نقش 6 ساعت 1402/12/11 6,420,000 1402/12/10
3 اولین دوره مهارت مقابله بر کمالگرایی - (مجازی) حضوری / مجازی خانم دکتر زهرا نقش 6 ساعت 1402/12/11 5,160,000 1402/12/10
4 اولین دوره فرزندپروری - (مجازی) حضوری / مجازی خانم دکتر زهرا نقش 8 ساعت 1402/11/27 6,880,000 1402/11/26
5 اولین دوره فرزندپروری - (حضوری) حضوری / مجازی خانم دکتر زهرا نقش 8 ساعت 1402/11/27 8,560,000 1402/11/26
6 اولين دوره چارچوبهای ارتباط دختر و پسر در تحول مجازی خانم دکتر زهره عباسی 4 ساعت 1402/11/13 3,440,000 1402/11/12
7 اولين دوره تکنيک هاي مديريت خواب کودکان و مشکلات مربوط به آن (ويژه والدين) - (مجازی) حضوری / مجازی آقای دکتر محمدحسن نادري 4 ساعت 1402/11/11 3,440,000 1402/08/11
8 سومين دوره مهارت های زندگی و توسعه فردی حضوری آقای دکتر مهدی منوچهری 52 ساعت 1402/10/20 الی 1403/02/26 41,730,000 1402/10/19
9 دومين دوره مهارت های زندگی و توسعه فردی حضوری آقای دکتر مهدی منوچهری 52 ساعت 1402/07/22 الی 1402/10/09 41,730,000 1402/07/22
10 اولين دوره مهارت های زندگی و توسعه فردی حضوری آقای دکتر مهدی منوچهری 52 ساعت 1402/06/08 الی 1402/08/26 33,400,000 1402/04/04
طراحی سایت