موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها
کارگاه های مدیریت و کارآفرینی
تاریخ شروع کلاس : 1408/01/14
مهلت ثبت نام : 1408/01/14
مدت دوره : 2 ساعت
دوره مجازی
استاد : --
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
مبلغ : 20,000ریال
کلیک
طراحی سایت