موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها

چهارمین دوره درمان رفتاری سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1394/08/19 الی 1394/08/21
طول دوره 24ساعت
توضیحات این دوره باCase Presentation برگزار می شود
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر محمدعلی بشارت (فوق تخصص Sex Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 5,000,000 ریال
تخفیف --
محتوا هدف اصلی این کارگاه، آشنایی کارآموزان با اصول، مفاهیم و راه کارهای درمان رفتاری- سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی شامل وسواس فکری- عملی، اختلال وحشتزدگی، وسعت هراسی، اضطراب تعمیم یافته، هراس اجتماعی، و نشانه های بدنی شامل اختلال تبدیل و خودبیمار پنداری است. در این کارگاه، اصول و مفاهیم درمانگری رفتاری- سیستمی ضمن پرزنت جلسات درمانی مراجعان، همزمان با به کار گیری فنون درمانی و مشاهده و تحلیل فرایند درمان، آموزش داده می شوند.
طراحی سایت