اولين دوره مقدماتی اصول و مبانی"روان درمانی کوتاه مدت عینی STOP"

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1394/08/28 الی 1394/08/29
طول دوره 16ساعت
توضیحات

ساعت 16-8

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر علیرضا عابدین دكتراي تخصصي روانشناسي بالینی
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 2,800,000 ریال
تخفیف --
محتوا

هدف اصلي اين کارگاه، آشنایی شرکت¬کنندگان با اصول و مبانی روان¬درمانی کوتا¬مدت (یکپارچه¬نگر) با استفاده از ابزار و فنون عینی (STOP) Short Term Objective Psychotherapyاست. این رویکرد با توجه به نتیجه سال¬ها فعالیت بالینی و پژوهش¬های علمی در رابطه با کاربست پذیری رواندرمانی پویایی در نمونه ایرانی تهیه شده-است. انتظار مي رود در پايان دوره، كارآموزان قابلیت اجرای مصاحبه، دستیابی به تشخیص، فورمول بندی بالینی کیس و ارایه فنون درمان مبتنی بر نظریه STOP را بدست آورند.

طراحی سایت