اولین دوره درمان شناختی رفتاری خیانت های زناشویی

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1394/11/08 الی 1394/11/10
طول دوره 24ساعت
توضیحات ساعت 16-8
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر منصوره السادات صادقی
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 4,200,000 ریال
تخفیف دارد
محتوا هدف: خیانت در روابط آسیب ها و اثرات مخربی بر سلامت زوج.سلامت رابطه و سلامت خانواده ها دارد. در این کارگاه افراد آموزش می بینند چطور این زوجها را ارزیابی و براساس ارزیابی در رابطه مداخله کنند. سرفصل.تعریف خیانت توجه به مولفه های فرهنگی ارزیابی و فرموله کردن طراحی روند درمان مداخلات روان شناختی در 3 مرحله. مرحله اول.کنترل آسیب و تنظیم هیجلن مرحله دوم.بررسی عوامل مداخله گر مرحله سوم.فرایند بخشش
طراحی سایت