موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها

" آسیب شناسی و تشخیص اختلالات روانی2 "

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1395/09/02 الی 1395/09/04
طول دوره 24ساعت
توضیحات این دوره باCase Presentation برگزار می شود
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر محمدعلی بشارت (فوق تخصص Sex Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 6,000,000 ریال
تخفیف --
محتوا هدف اصلي کارگاه آسيب شناسي و تشخيص اختلال هاي رواني، آشنايي کارآموزان با نشانه هاي آسيب شناختي اختلال هاي رواني و معيارهاي تشخيصي اين اختلال ها با محوريت DSM است. مصاحبه تشخيصي و تحليل هاي علت شناختي مرتبط با اختلال هاي روانشناختي و شخصيتي از موضوعات مورد بحث اين کارگاه خواهند بود. در اين کارگاه، فنون مصاحبه تشخيصي ضمن پرزنت جلسات مصاحبه باليني مراجعان، همزمان با مشاهده و تحليل فرايند مصاحبه، آموزش داده مي شوند. اين کارگاه در قالب 3 دوره سه روزه برگزار مي شود. توجه: پرزنت جلسات مراجعان فقط در حد موضوع کارگاه يعني آسيب شناسي و تشخيص اختلال هاي رواني مراجعان است (و نه فنون درماني).
طراحی سایت