اولين دوره قصه درمانی شناختی رفتاری با 50%تخفیف

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1395/08/28
طول دوره 8ساعت
توضیحات

ساعت 8 الی 16

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر زهره عباسی (دکتری روانشناسی)
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 840,000 ریال
تخفیف --
محتوا
طراحی سایت