اولين دوره اصول پرسشگري در مشاوره و روان درماني

نوع دوره مجازی
تاریخ دوره 1400/10/28
طول دوره 6ساعت
توضیحات

ساعت برگزاری سه شنبه 20-14 

به منظور استفاده بهينه از اين کارگاه يک گروه واتس اپ براي هر کلاس ساخته شده و روند ورود به کلاس براي شما چک خواهد شد تا در زمان برگزاري کارگاه مشکلي وجود نداشته باشد. در صورتي که شماره تماستان با شماره واتس اپ متفاوت است آن را به مسئول اموزش 42920-021 اطلاع دهيد.

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر داود هزاره اي دکتري تخصصي روانشناسي باليني
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 3,060,000 ریال
تخفیف --
محتوا
  1. مفهوم سازی پرسشگری در رواندرمانگری
  2. الزامات پرسشگری در فرایند درمان
  3. انواع پرسش در رواندرمانگری
  4. نقش پرسش در تشخیص و بینش مراجع
  5. تکالیفی جهت مهارت پرسشگری
طراحی سایت