اولين دوره مربیگری مهارتهای فرزندپروری

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1395/10/24
طول دوره 8ساعت
توضیحات

ساعت 8 الی 16

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر یعقوب شفیعی فرد دکترای روانشناسی سلامت
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 1,680,000 ریال
تخفیف دارد
محتوا
طراحی سایت