لطفا ثبت نام نکنید تستی است

نوع دوره مجازی
تاریخ دوره 1400/12/25
طول دوره 3ساعت
توضیحات

ساعت 16-8 روزهای پنجشنبه و جمعه

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس کارشناسان موسسه (دکترای تخصصی روانشناسی بالینی )
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 50,000 ریال
تخفیف دارد
محتوا
طراحی سایت