فنون تنظیم هیجان در عمل

نوع دوره مجازی
تاریخ دوره 1400/04/24 الی 1400/04/25
طول دوره 12ساعت
توضیحات

ساعت 8 الی 14

به منظور استفاده بهينه از اين کارگاه يک گروه واتس اپ براي هر کلاس ساخته شده و روند ورود به کلاس براي شما چک خواهد شد تا در زمان برگزاري کارگاه مشکلي وجود نداشته باشد. در صورتي که شماره تماستان با شماره واتس اپ متفاوت است آن را به مسئول اموزش اطلاع دهيد.

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر لادن فتی (دکترای تخصصی روانشناسی بالینی عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ایران )
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 6,120,000 ریال
تخفیف --
محتوا

تعریف بدتنظیمی هیجانی

انواع بدتنظیمی هیجانی

نظریه های بدتنظیمی هیجانی

ارزیابی بدتنظیمی هیجانی و آشنایی با ابزارها

مفهوم پردازی بدتنظیمی هیجانی

مایندفولنس در تنظیم هیجانی

ارزیابی مجدد شناختی در تنظیم هیجانی

مقابله با اجتنابها

طراحی سایت