دومین دوره مهارت تعامل با خانواده همسر در زوج درمانی

نوع دوره مجازی
تاریخ دوره 1400/10/03
طول دوره 6ساعت
توضیحات

ساعت 8:30 الی 14:30

به منظور استفاده بهينه از اين کارگاه يک گروه واتس اپ براي هر کلاس ساخته شده و روند ورود به کلاس براي شما چک خواهد شد تا در زمان برگزاري کارگاه مشکلي وجود نداشته باشد. در صورتي که شماره تماستان با شماره واتس اپ متفاوت است آن را به مسئول اموزش 02142920 اطلاع دهيد.

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر منصوره السادات صادقی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی )
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 3,060,000 ریال
تخفیف --
محتوا

 آشنایی با مدل خانواده درمانی ایرانی
 آشنایی با عوامل تاثيرگذار بر رابطه
 عوامل مربوط به فرد
 عوامل مربوط به همسرفرد
 عوامل مربوط به خانواده همسر
 کمک به درمانگر برای درک زوج از اهمیت رابطه با خانواده همسر
 آشنایی درمانگربا مدل خانواده هاي ايراني
 فراگیری مهارت های اضلاع سه گانه اتحاد، تعلق و مرز

طراحی سایت