اولین دوره تکنیک های Mindfulness

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1395/10/23
طول دوره 8ساعت
توضیحات ساعت 16-8
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر حسن حمیدپور (دکترای تخصصی روانشناسی بالینی )
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 1,680,000 ریال
تخفیف دارد
محتوا با توجه به اثر بخشی تکنیک های توجه آگاهی، هدف این کارگاه آشنایی با تکنیک ها و یادگیری آنها در فرایند درمان است.
طراحی سایت