چهارمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1395/11/14 الی 1395/11/15
طول دوره 16ساعت
توضیحات ساعت 16-8
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر حسن حمیدپور (دکترای تخصصی روانشناسی بالینی )
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 3,360,000 ریال
تخفیف --
محتوا مباحث نظری شناختی رفتاری در شکست های عاطفی (مفهوم سازی مشکل (فرمول بندی تکنیک های درمانی ایفای نقش عملی
طراحی سایت