دومین دوره مدیریت خشم در کودکان

نوع دوره مجازی
تاریخ دوره 1400/06/18
طول دوره 4ساعت
توضیحات

ساعت 16 الی 20

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر سارا گودرزی
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 2,040,000 ریال
تخفیف --
محتوا

1.. مقدمه

2. تعریف خشم، خصومت و پرخاشگری در کودکان

3. عوامل موثر در کیفیت تجربه خشم کودکان

4. اصول کنترل خشم در کودکان

5. معرفی و اجرای مراحل کنترل خشم

طراحی سایت