سومين دوره رفتار درمانی شناختی برای نشخوار فکری

نوع دوره مجازی
تاریخ دوره 1400/07/29
طول دوره 8ساعت
توضیحات

ساعت 16-8

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر حسن حمیدپور (دکترای تخصصی روانشناسی بالینی )
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 4,080,000 ریال
تخفیف --
محتوا

آشنایی با مدل شناختی رفتاری نشخوار فکری و به کار گیری این مدل در مراحل مختلف درمان شامل سنجش, فرمولبندی, آموزش هدف گزینی و طرح درمان

طراحی سایت