سومین دوره مداخله در ترومای جنسی کودکان

نوع دوره مجازی
تاریخ دوره 1400/12/05 الی 1400/12/06
طول دوره 10ساعت
توضیحات

ساعت 15 الي 20

 
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر سارا گودرزی
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 5,100,000 ریال
تخفیف --
محتوا
آموزش نشانه های بالینی کودکان دارای ترومای جنسی 
آموزش والدین کودکان دارای ترومای جنسی 
آموزش پیش نیاز های مداخله در ترومای جنسی کودکان 
آموزش پکیج کامل و جلسه به جلسه مداخله در ترومای جنسی کودکان
طراحی سایت