هفتمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1396/01/25 الی 1396/05/13
طول دوره 100ساعت
توضیحات این دوره یک روز در هفته جمعه ها ساعت16- 8 برگزار خواهد شد. قیمت اصلی این کارگاه 24 میلیون ریال می باشد که با تخفیف50 درصدی 12,000,000 ریال محاسبه می شود. لازم به ذکر است روز 20 مرداد ساعت کارگاه 8 الی 12 می باشد. در تاریخ 22 اردیبهشت و 26 خرداد به دلیل تعطیل رسمی و تاریخ های 12-19 خرداد و 2 تیر در ماه مبارک رمضان کارگاه برگزار نخواهد شد.
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر ابوالفضل محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 12,000,000 ریال
تخفیف --
محتوا دوره جامع رفتاردرمانی شناختی با هدف مهارت آموزی بر اساس تازه¬ترین یافته¬ها در علم و کاربالینی ارایه می¬شود. این دوره بر مبنای مکانیسم¬های فراتشخیصی اختلالهای هیجانی و شخصیت طراحی شده و مهارتهای درمانی به صورت منسجم و یکپارچه تمرین می¬شود. مبانی نظری بر اساس اصول رویکردهای رفتاری، شناختی، فراشناختی و رویکردهای مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی ارایه می¬شود. فنون درمان نیز بر گرفته از فنون تایید شده تجربی است و با ملاحظات فرهنگی ارایه می¬شود. دوره مهارت آموزی رفتاردرمانی شناختی بر اساس آزمونهای استاندارد بصورت دوره ای مورد ارزیابی قرار می گیرد.
طراحی سایت