هفتمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1395/12/11 الی 1396/03/17
طول دوره 60ساعت
توضیحات این دوره روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت19:30-16:30 برگزار خواهد شد. قیمت اصلی این کارگاه 12 میلیون ریال می باشد که با تخفیف50 درصدی 6 میلیون ریال محاسبه می شود. آخرین جلسه این کارگاه در سال 95 تاریخ 18 اسفند و شروع آن در سال 96تاریخ 16 فروردین می باشد یک جلسه در اردیبهشت ماه کارگاه برگزار نخواهد شد.
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر مهدی منوچهری
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 6,000,000 ریال
تخفیف --
محتوا
طراحی سایت