تست سرور مجازي ادوب کانکت

نوع دوره مجازی
تاریخ دوره 1400/12/29
طول دوره 32ساعت
توضیحات

اين دوره جهت تست سرور ها ميباشد

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس کارشناسان موسسه دکتراي باليني
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 50,000 ریال
تخفیف دارد
محتوا
طراحی سایت