موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها

تست دوره های آفلاین (لطفا ثبت نام نکنید)
ویژه عموم

مدرس دوره: کارشناسان موسسه

هزینه دوره
50,000 ریال

سرفصل دوره:
۲۳ دقیقه

طراحی سایت