" دومین دوره روان درمانى برای روان درمانگران "

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1396/02/21
طول دوره 8ساعت
توضیحات ساعت 16-8
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر حسن حمیدپور (دکترای تخصصی روانشناسی بالینی )
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 1,920,000 ریال
تخفیف --
محتوا با توجه به اهمیت رابطه درمانی و لزوم ارائه درمان های اثربخش، به نظر می رسد که آگاهی از مسائل و مشکلات شخصی بتواند باعث بهبود خدمات روان شناختی از سوی روان درمانگران شود. نکته بارز این است که روان درمانی فرایندی حساس است. برخی از مراجعان برای تصمیم گیری های مهم و سرنوشت ساز به روان درمانگر مراجعه می کنند. بنابراین آگاهی و جلوگیری از مسائل شخصی روان درمانگران در این فرایند اهمیت زیادی دارد. هدف این کارگاه آشنایی با آسیب های شخصی تا جای ممکن و جلوگیری از آسیب ها و آشنایی با فرایند روان درمانی است.
طراحی سایت