خانواده درمانی(مثلث و مثلث سازی)

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1395/11/12
طول دوره 8ساعت
توضیحات
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر باقر ثنائی
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 1,925,000 ریال
تخفیف --
محتوا
طراحی سایت