اولين دوره مربیگری مهارتهای فرزندپروری کودکان با 40% تخفیف

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1396/04/15
طول دوره 8ساعت
توضیحات

مربیگری مهارتهای فرزندپروری کودکان با 40% تخفیف

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر زهره عباسی (دکتری روانشناسی)
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 1,150,000 ریال
تخفیف --
محتوا
طراحی سایت