موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها

مهارت ارتباط همدلانه
ویژه عموم

مدرس دوره: آقای دکتر محمد حسن آسایش

هزینه دوره
1,500,000 ریال

سرفصل دوره:
۵۰ دقیقه

بخش اول : اهمیت، ضرورت و عوامل موثر بر رابطه و همدلی
۱۸ دقیقه
بخش دوم : عوامل موثر بر روابط بین فردی
۱۸ دقیقه
بخش سوم : مهارت گفتگوی همدلانه و ذهن آگاهی
۱۴ دقیقه
بخش چهارم : همدلي
۱۳ دقیقه

طراحی سایت