موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها

راهنمای عملی دوست داشتن خود
ویژه عموم

مدرس دوره: خانم دکتر دنا عدیلی

هزینه دوره
2,600,000 ریال

سرفصل دوره:
۱ ساعت و ۲۰ دقیقه

مقدمه
۳ دقیقه
بخش اول: اولین ويژگي افراد مهربان با خود
۹ دقیقه
بخش دوم: دومین و سومین ويژگي افراد مهربان با خود
۷ دقیقه
بخش سوم: چهارمین ويژگي افراد مهربان با خود
۷ دقیقه
بخش چهارم: پنچمین و ششمین ويژگي افراد مهربان با خود
۸ دقیقه
بخش پنچم: معرفي ويژگي هاي افراد مهربان با خود يا خود دوست دار
۵ دقیقه
بخش ششم: ريشه هاي تحولي
۵ دقیقه
بخش هفتم: پيام هاي والد سازنده و مخرب
۱۰ دقیقه
بخش هشتم: موانع موجود در مسير تغيير
۸ دقیقه
بخش نهم: دوست داشتن خود يک صفت است يا منش؟
۶ دقیقه
بخش دهم: تغيير
۵ دقیقه
بخش یازدهم: راهکارهايي براي بهبود تله پشتيباني
۸ دقیقه

طراحی سایت