موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها

تست بخش سرور (لطفا ثبت نام نکنید)

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1403/08/14 الی 1403/09/28
طول دوره 1ساعت
توضیحات

اين آیتم جهت تست کارهای گروه it موسسه ميباشد و کارگاه نیست لطفا ثبت نام نکنید

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس گروه استادان تهران
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 22,000 ریال
تخفیف دارد
محتوا

تهران

طراحی سایت