موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها

مثبت اندیشی در خانواده
ویژه عموم

مدرس دوره: آقای دکتر محمد حسن آسایش -

هزینه دوره
3,410,000 ریال

سرفصل دوره:
1 ساعت و 47 دقیقه

بخش اول: مقدمه روانشناسي مثبت
18دقیقه
بخش دوم: شادکامی اصیل
22دقیقه
بخش سوم: تکنیک کشف نقاط قوت
33دقیقه
بخش چهارم : تکنیک خاطره گویی مثبت
15دقیقه
بخش پنجم: مباني نظري روانشناسي مثبت
16دقیقه

طراحی سایت